„Przewodnik po neonach Nowej Huty”

„Przewodnik po neonach Nowej Huty” pod redakcją Moniki Kozioł i Jarosława Klasia to wyjątkowa publikacja wydana przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Jest ona podsumowaniem realizowanego od wiosny 2022 roku projektu „Szlak nowohuckich neonów”, którego celem było przypomnienie neonowego dziedzictwa Nowej Huty.
Książkę można kupić w Bibliotece Ośrodka Kultury Norwida w godzinach jej pracy (os. Górali 5) oraz w księgarni Cafe NOWA (os. Zgody 7).

Szlakiem nowohuckich neonów

„Przewodnika po neonach Nowej Huty”

"W zamyśle autorów i redaktorów „Przewodnik po neonach Nowej Huty”  ma dwojaki charakter. Po pierwsze jest to przewodnik w tradycyjnym rozumieniu, dzięki któremu możemy przemierzać Nową Hutę neonowym szlakiem, napotykając po drodze artefakty historycznych neonów, neonowe „duchy” już nieistniejących reklam, współczesne rekonstrukcje oraz nowe neony. Po drugie to przewodnik pozwalający odnaleźć się w mrokach neonowej historii, której blask nieco przygasł” – napisali we wstępie Monika Kozioł oraz Jarosław Klaś.

Nowa Huta słynęła z neonów, a pierwsze reklamy świetlne pojawiły się już pod koniec lat 50. XX wieku.

Niestety znaczna część świetlnych reklam nie przetrwała do dzisiejszych czasów. W publikacji „Przewodnik po neonach Nowej Huty” czytelnicy mogą obejrzeć wiele archiwalnych - mniej lub bardziej znanych zdjęć prezentujących neony.

Podczas tworzenia przewodnika autorzy docierali do różnych źródeł, by zbadać to zjawisko i dowiedzieć się, ile neonów było w Nowej Hucie.
W pierwszej części publikacji dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski opisuje proces tworzenia neonów, dodatkowo tłumacząc najważniejsze terminy z nimi związane. W kolejnej wraz z Pawłem Bochenkiem udaje się na neonowy spacer po Nowej Hucie, wskazując najciekawsze miejsca, na trasie od os. Na Skarpie przez pl. Centralny, al. Róż, os. Teatralne po os. Kazimierzowskie.

W książce znajdziemy także szczegółową tabelę, w której zestawiono i zewidencjonowano prawie 200 nowohuckich neonów! W dalszej części Anna Zabdyrska koncentruje się na współczesnej recepcji neonowego dziedzictwa w Nowej Hucie, a Agnieszka Konior podsumowuje wywiad grupowy, jaki przeprowadziła z grupą nowohucian na temat szans i zagrożeń, wobec których stoi neonowe dziedzictwo Nowej Huty.

Książkę zamyka wyjście w przyszłość: prezentacja fontu inspirowanego neonami Nowej Huty, autorstwa Dominiki Langosz i Anna Zabdyrska. Przewodnik ilustrują fotografie i materiały archiwalne oraz fotografie współczesne.   

Premiera publikacji odbyła się 21 stycznia 2023 roku w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida. Projekt „Szlak nowohuckich neonów” finansowany był ze środków Miasta Krakowa.