Tropem dinozaurów cz.I – pradawne dzieje

Nasza Ziemia

Czy wiesz, że Ziemia liczy sobie około 4,6 miliarda lat? Jej długą historię podzielono na ery, a te na okresy. Podczas ich trwania na naszej planecie pojawiały się i ginęły kolejne formy życia. Trudno określić dokładnie, kiedy żyły określone gatunki pojawiające się na Ziemi. Naukowcy i badacze podają często różne dane na ten temat. Opierają się oni na pracach archeologicznych, wykopaliskach i badaniach prastarych skamieniałości, śladów skalnych, resztek kości, kamiennych narzędzi czy ozdób.

T-Rex Modell


Jednym z najciekawszych gatunków żyjących na Ziemi były dinozaury. Żyły miliony lat przed pojawieniem się pierwszych przodków człowieka. Panowały przez 160 milionów lat, całą erę mezozoiczną.
Uznawany za naszego prapraprzodka człowiek wyprostowany (homo erectus), niektórzy mówią o nim pitekantrop, pojawił się na Ziemi około 1,5 miliona lat temu. Około 350 tys. lat temu na terenie Europy pojawili się nasi prakuzyni neandertalczycy, a najstarsze ślady Homo sapiens, czyli człowieka rozumnego, datowane są na ok. 250 tys. lat. W Europie nasi przodkowie pojawili się około 45 tys. lat temu, podobno przywędrowali z Afryki.
Liczby te wskazują, jak krótka jest dotychczasowa historia człowieka na Ziemi, w porównaniu do czasu panowania na niej dinozaurów. W kolejnym artykule dowiemy się więcej na ich temat.