Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

Zajęcia dla dzieci i młodzieży


Dom Harcerza logoProponujemy atrakcyjną i bogatą ofertę organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży łączącą działania artystyczne, sportowe i turystyczne z edukacją kulturalną i społeczną. Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Prowadzimy warsztaty muzyczne, wokalne, językowe, plastyczne, ceramiczne, zajęcia taneczne, teatralne, sportowe, w tym jazdę konną i hipoterapię, warsztaty fotografii, filmu i animacji poklatkowej. Więcej informacji na naszej stronie www.mdk-dh.krakow.pl.

Ważną formą naszej działalności są obozy, kolonie i wycieczki organizowane w czasie ferii zimowych i wakacji.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”Nauczyciele MDK „DH” stanowią profesjonalną kadrę, która dzięki swojej pasji, doświadczeniu i ciągłemu kształceniu pomagają odkrywać i rozwijać zainteresowania, talenty i umiejętności swoich podopiecznych.

Organizujemy konkursy, przeglądy, festiwale, turnieje, zawody o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, a także międzynarodowe seminaria, konferencje i wymiany młodzieży.
Efekty naszej pracy można oglądać podczas spotkań, koncertów, pokazów i wystaw.
Nasza otoczona zielenią siedziba, tuż przy Parku im. dr. H. Jordana, jest przyjaznym miejscem dla młodszych i starszych bywalców.
Proponujemy wiele form zajęć dla różnych grup wiekowych
♦ dla najmłodszych dzieci zajęcia językowe, plastyczne, wspomagające rozwój psychomotoryczny, zajęcia umuzykalniające i wokalne, taneczne, gimnastyczno-ruchowe, zajęcia rozwijające społecznie i wspomagające rozwój osobowy.
♦ dla nieco starszych uczestników (od 6 roku życia) zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, modelarskie, fotograficzne, historyczne, sportowe (w tym karate i narciarskie), warsztaty piosenki.
♦ dla młodzieży 12–21 lat zajęcia językowe, muzyczne, warsztaty śpiewu, emisji głosu, zespoły chóralne i muzyczne, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne, filmowe, tworzenia filmu animowanego, zajęcia w pracowni modelarskiej i w klubie jazdy konnej.

tel. 12 638 42 12
tel/fax 12 637 37 61, 12 637 59 35
e-mail: biuro@mdk-dh.krakow.pl

 Mapa