Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zostało otwarte 19 lutego 1911 roku. Swoje powstanie zawdzięcza niestrudzonym wysiłkom Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa-amatora i kolekcjonera wytworów kultury ludowej. Pragnął on „ocalić od zagłady przeżytki przeszłości znikające bezpowrotnie”.

Początkowo próbował utworzyć dział etnograficzny przy Muzeum Narodowym. Później, korzystając z patriotycznej atmosfery towarzyszącej obchodom pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, wraz z podzielającymi jego idee profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Julianem Talko-Hryncewiczem i Franciszkiem Bujakiem, zawiązał Towarzystwo Muzeum Etnograficznego. Wspólnie opracowany statut i program muzeum, którego Udziela miał być kustoszem. Przekazał on zakładanej przez siebie placówce około 2 tysiące przedmiotów pochodzących z terenów Galicji Zachodniej.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie Pierwszą wystawę zaprezentowano w trzech pokoikach w oficynie przy ulicy Studenckiej. W 1913 roku zbiory zostały przeniesione do budynku dawnego seminarium św. Michała na Wawelu, gdzie rok po roku otwierano kolejne sale ekspozycyjne. Muzeum, spakowane w początkach okupacji niemieckiej w skrzynie, przetrwało ją niemal bez szwanku, tracąc jedynie kilkaset eksponatów. W 1945 roku Towarzystwo Muzeum Etnograficznego przekazało zbiory państwu.

W 1986 roku Muzeum otrzymało zabytkowy budynek przy ulicy Krakowskiej, tak zwany Dom Esterki, w którym znajdują się obszerne sale wystawiennicze.

Zalążkiem liczącej dziś blisko 80 tysięcy eksponatów kolekcji były tworzone na przełomie XIX i XX wieku zbiory założyciela muzeum, Seweryna Udzieli. 
 
Pierwotnym zamiarem Udzieli było stworzenie zbioru eksponatów ilustrujących polską kulturę ludową. Obiekty z krajów sąsiadujących z ziemiami polskimi miały stanowić tło i materiał dla porównań. Z biegiem czasu władze muzeum postanowiły przyjmować także zbiory z krajów pozaeuropejskich, mając nadzieję na utworzenie osobnego oddziału poświęconego kulturom egzotycznym. Dziś trzon kolekcji stanowią obiekty polskie, około 13% to zbiory z krajów Europy (przede wszystkim zbiory huculskie, białoruskie i z Bałkanów), a 11% - eksponaty z terenów pozaeuropejskich.
 
Większość obiektów pochodzi z XIX i pierwszej połowy XX wieku, choć są i starsze, jak  na przykład XVII-wieczne fragmenty ikonostasów czy XVIII-wieczne zbiory tybetańskie. Szczególnie wartościowe są zbiory archiwalne: rękopisy, rysunki, fotografie i klisze szklane, zbiory pocztówek i druków ulotnych. W 1997 roku muzeum przejęło bogaty zbiór archiwaliów z likwidowanej wówczas Pracowni Badania Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN. Cenne są również zbiory biblioteczne, które obejmują ponad 30 tysięcy woluminów.
 
Kolekcje udostępniane są na wystawie stałej (polska kultura ludowa) oraz podczas wystaw czasowych. Wszystkie zasoby magazynowe i biblioteczne są udostępniane publicznie i można z nich korzystać w celach badawczych. 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM

 Muzeum Etnograficzne jest otwarte w godzinach od 10.00 do 19.00, od wtorku do niedzieli.

WYSTAWA STAŁA w budynku Ratusza,
plac Wolnica 1, Kraków

Kontakt:
tel. 012 430 55 75 (recepcja Ratusz)
      012 430 63 42 (recepcja Dom Esterki), ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków

e-mail: sekretariat@etnomuzeum.eu

Muzeum realizuje program Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa „Krakowska Karta Rodzinna (KKR) i Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR 3+)”, w ramach którego oferowane są preferencyjne bilety rodzinne dla osób legitymujących się Krakowską Kartą Rodzinną lub Krakowską Kartą Rodzinną 3+.
Oferta obejmuje też preferencyjne warunki uczestnictwa dzieci z rodzin posiadających KKR lub KKR3+ w zajęciach prowadzonych przez MEK podczas ferii zimowych oraz wakacji.
Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie ważnej imiennej Karty.
 
Muzeum realizuje także Ogólnopolski Program Karta Dużej Rodziny (KDR). Każdy zwiedzający chcący skorzystać z preferencyjnych warunków, powinien wylegitymować się imienną kartą KDR, uprawniającą do ulgi:
 
50% zniżki na bilety wstępu (normalne i ulgowe) na wystawę stałą i wystawy czasowe
30% zniżki na udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum
50% zniżki dla każdego uczestnika grupy zorganizowanej, biorącego udział w zwiedzaniu i zajęciach edukacyjnych.

Zdjęcie oraz materiał informacyjny pochodzą ze strony: http://etnomuzeum.eu/

 Mapa