Muzeum Narodowe w Krakowie

Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje najstarsze muzeum narodowe w Polsce liczą blisko 780 tysięcy eksponatów. Z liczby tej ponad 300 tysięcy stanowi kolekcja Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich, zarządzana przez MNK.

muzeum narodowe w krakowie


Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym polskim muzeum nazwanym "narodowym".
Główną siedzibą jest Gmach Główny, mieszczący się przy alei 3 Maja 1, gdzie znajduje stała Galeria Rzemiosła Artystycznego. W salach wystaw zmiennych prezentowane są ekspozycje czasowe, ponadto prowadzone są tu zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowane są liczne konferencje, seminaria i szkolenia. W placówce mieszczą się również biura dyrekcji i administracji, biblioteka oraz niektóre pracownie i warsztaty muzealne.

Najstarszym oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie są Sukiennice w Rynku Głównym 3, które zostały wybrane na siedzibę powstającego muzeum w 1879 r. Zaaranżowana w nich Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku jest jednym z najsłynniejszych zbiorów muzealnych w Polsce.

Muzeum ma osobne oddziały biograficzne poświęcone wielkim polskim artystom: Dom Jana Matejki przy ul. Floriańskiej 41 (dom własny najwybitniejszego polskiego malarza historycznego) i Dom Józefa Mehoffera przy ul. Krupniczej 26 wraz z odtworzonym w 2004 roku po ponad sześćdziesięciu latach ogrodem zaprojektowanym przez Józefa Mehoffera i uznanym wówczas za najpiękniejszy ogród młodopolski w Krakowie.
W budynku Starego Spichlerza przy placu Sikorskiego znajduje się muzeum biograficzne Stanisława Wyspiańskiego, najwybitniejszego artysty polskiego modernizmu. Twórczość Wyspiańskiego, niezwykle wszechstronna, obejmuje różne dziedziny sztuki wzajemnie się dopełniające. W muzeum prezentowanych jest niemal 200 dzieł Wyspiańskiego.

Zamiejscowy oddział, mieszczący się w Zakopanem, przy ulicy Kasprusie 19, to muzeum biograficzne Karola Szymanowskiego, ulokowane w drewnianej willi "Atma".

W Kamienicy Szołayskich, przy placu Szczepańskim 9, oprócz ekspozycji stałych i czasowych, odbywają się wykłady, koncerty, spektakle teatralne oraz zajęcia edukacyjne. Znajduje się tam także sklep muzealny i kawiarnia.

W Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, przy ulicy Kanoniczej 17, działają dwie stałe galerie prezentujące kolekcje MNK. Na I piętrze – galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek", gdzie można oglądać dzieła polskiej sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej. Na parterze – galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej". W odrestaurowanych piwnicach można podziwiać 800 fragmentów najcenniejszych rzeźb architektonicznych z całej Polski, pochodzących m.in. z kościoła Mariackiego, katedry krakowskiej czy katedry gnieźnieńskiej – w ramach projektu "Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architektoniczna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie".

W posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie jest bezcenna, liczącą 100 tysięcy egzemplarzy kolekcja numizmatów, w tym najlepszy na świecie zbiór numizmatów polskich. Jej trzon to licząca ponad 11 tysięcy egzemplarzy kolekcja słynnego numizmatyka i zbieracza pamiątek historycznych hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego (1828–1896). Kolekcja, wraz z budynkiem muzealnym, została przekazana Muzeum Narodowemu w Krakowie. Tak powstało Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które mieści się przy ulicy Piłsudskiego 10-12. W roku 2016 w tym kompleksie został zbudowany Pawilon Józefa Czapskiego – nowe muzeum poświęcone wnukowi Emeryka, wybitnemu malarzowi, pisarzowi, świadkowi Katynia.

W 2013 roku, w zabytkowym spichlerzu przy placu Sikorskiego 6, został otwarty nowy oddział MNK – Ośrodek Kultury Europejskiej - EUROPEUM. Jest tam prezentowana sztuka europejska od XIII do XX wieku.

Integralną częścią Muzeum Narodowego w Krakowie stała się od dnia 29 grudnia 2016 roku kolekcja Książąt Czartoryskich. Po dokończeniu remontu budynków Muzeum Książąt Czartoryskich przy ulicy św. Jana 19 pod koniec 2019 roku  ta bezcenna kolekcja, zaliczana do najważniejszych w Polsce, licząca 86 tysięcy muzealiów, jest znowu udostępniona publiczności.
Kolekcja Czartoryskich obejmuje także 250 tysięcy rękopisów, starodruków, książek i dokumentów, które są dostępne w Bibliotece Książąt Czartoryskich, mieszczącej się w kamienicy przy ulicy św. Marka 17.

Miejsce dla dzieci

Muzeum Narodowe w Krakowie jest otwarte na odwiedziny najmłodszych. Posiada bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, a od kilku lat wydaje przewodniki, które w przystępny sposób przedstawiają sylwetki polskich artystów i ich dzieła oraz zbiory samego muzeum.

Budynek muzeum jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Adres:
Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

al. 3 Maja 1
30 - 062 Kraków

Kontakt:
012/ 295 55 95
edukacja@muzeum.krakow.pl

Informacje pochodzą z oficjalnej strony internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie.

 Mapa

Muzeum Narodowe w Krakowie