Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

Fundacji Oświatowa im. ks. Stanisława Konraskiego Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego została powołana w 1998 roku przez Prowincjała Zakonu Pijarów. Od 2008 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja stawia na edukację, kulturę oraz wychowanie. Pomaga przede wszystkim dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin ubogich, czy dysfunkcyjnych.

Od stuleci Zakon Pijarów kształtuje kolejne młode pokolenia. Stąd wiemy, że w każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka, aby go wyzwolić.  Naszym celem jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie muszą być zależne od ich statusu społecznego lub sytuacji materialnej. Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy moralne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.

 

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego organizuje

15 razy „Ferie w mieście", w których wzięło udział około 1400 ubogich dzieci.

12 zimowisk dla ponad 500 uczestników.

13 kolonii letnich dla ponad 1000 dzieci, z rodzin borykających się z trudnościami.

Programy autorskie „Wakacje z..." dla ponad 230 dzieci z rodzin najuboższych.

Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży.

Charytatywne wieczory kabaretowe dla blisko 2000 uczestników.

Wystawy i wydarzenia kulturalne dla około 1200 gości.

Szkolenia i warsztaty dla ponad 500 wolontariuszy.

Zajęcia pozalekcyjne dla 1200 dzieci, m.in. w ramach świetlic środowiskowych.

Zbiórki materiałów szkolnych dla kilkuset uczniów.

Zbiórki żywności i środków czystości dla kilkuset ubogich Polaków na Ukrainie oraz osób bezdomnych z Katowic.

Spotkania świąteczne dla ponad 1000 osób starszych i samotnych.

Polsko - szwajcarski projekt z zakresy edukacji obywatelskiej dla 2050 szkół.

Kontakt:

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Akacjowa 5
e-mail:oswiatowa@pijarzy.pl
 

 Mapa