Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie to idealne miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale również dla rodziców i opiekunów.

Instytut jest samorządową instytucją kultury, której misją jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

Instytut organizuje cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dużym zainteresowaniem szkół cieszą się ogólnopolskie konkursy, których tematem jest osoba Karola Wojtyły, naszego Papieża.

Teatr SCENA PAPIESKA

Od września 2013 roku przy Instytucie działa Teatr SCENA PAPIESKA. Jest to nowoczesny teatr, posiadający piękną salę widowiskową. Położenie Teatru przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II, w sąsiedztwie terenów zielonych stwarza wyjątkowy klimat do spędzania wolnego czasu z rodziną.

Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe: „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Małopolskie Dni Jana Pawła II”, „Dziedziniec Pogan” i „Oblicza dialogu”. Jest organizatorem koncertów, imprez masowych, produkcji i projekcji filmowych. Prowadzi programy dla dzieci i młodzieży: warsztaty edukacyjne, lekcje tematyczne, olimpiady, gry miejskie i konkursy. Aranżuje duże wystawy plenerowe, eksponowane w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Oprócz szerokiej działalności kulturalnej i edukacyjnej swoje cele Instytut realizuje poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw wpisujących się w szeroko pojęty dialog międzykulturowy, oraz organizację spotkań, konferencji i sympozjów poświęconych promowaniu wartości uniwersalnych na podstawie dziedzictwa jakie pozostawił nam Jan Paweł II.

Instytucja prowadzi także samodzielną działalność wydawniczą. Posiada bibliotekę, której bogate zasoby udostępniane są wielu czytelnikom (np. Mobilna Biblioteka Instytutu). Redaguje portal społeczno-informacyjny franciszkanska3.pl, platformę multimedialną santojp2.pl oraz oferuje wirtualne wycieczki po miejscach w Małopolsce związanych z Ojcem Świętym (np. www.kuria.wkraj.pl), a przy Instytucie działa Scena Papieska adresowana do miłośników teatru.

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego zorganizował koncert - misterium „Kolory Miłosierdzia”, który oglądało na żywo i w telewizji kilka milionów widzów. Wystąpili znani polscy artyści oraz goście z zagranicy. Równocześnie multimedialny pokaz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 3D pozwolił kilkutysięcznej publiczności zgromadzonej przez Pałacem Arcybiskupów Krakowskich jeszcze raz przeżyć spotkania z Ojcem Świętym w najsłynniejszym oknie przy ul. Franciszkańskiej 3.

 


 

 Mapa