Krakowska Fundacja Kultury Baletowej

Krakowska Fundacja Kultury Baletowej (organ prowadzący Krakowską Zawodową Szkołę Baletową), została założona w 2002 r.

Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji: Svetlana Gaida
Przewodniczący Rady Fundacji: Andrzej Madej
Dyrektor Literacki: Regina Taylor

Krakowska Fundacja Kultury Baletowej


Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju sztuki baletowej poprzez edukację, prezentację sztuki baletowej i organizację innych przedsięwzięć kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

• prowadzenie szkolenia baletowego w formie szkoły baletowej, studia baletowego, kursów, warsztatów tańca

Lato Baletowe, Krakowskie Impresje Baletowe

• organizowanie imprez i występów (m.in. cykliczne: Lato Baletowe, Krakowskie Impresje Baletowe)
• prowadzenie Małego Teatru Muzyczno-Baletowego
• dążenie do stworzenia Teatru Baletu
• dofinansowanie szkół, stowarzyszeń i innych organizacji zajmujących się kulturą baletową
• organizowanie akcji edukacyjnych mających na celu upowszechnienie baletu w społeczeństwie
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami w zakresie objętym celem Fundacji.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygotowane projekty artystyczne:
Teatr Baletu: na bazie absolwentów KZSzB oraz innych profesjonalnych szkół polskich i zagranicznych, w systemie konkursowym, zostanie utworzony kameralny zespół baletowy Teatr Baletu z siedzibą w Krakowie. Przewidziany jest repertuar klasyczny i nowoczesny.
Centrum Przygotowań do Polskich i Międzynarodowych Konkursów Baletowych: Krakowska Fundacja Kultury Baletowej planuje powołanie nowej instytucji – Centrum Przygotowań do Polskich i Międzynarodowych Konkursów Baletowych. Celem Centrum będzie poprawa warunków edukacji i prezentacji sztuki baletowej w Krakowie oraz stworzenie możliwości doskonalenia techniki baletowej dla polskich i zagranicznych tancerzy. W pracach Centrum zgłosili swój udział wybitni tancerze i pedagodzy-choreografowie m.in. z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Bułgarii, Niemiec i Belgii.

 Mapa