Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jest narodową instytucją kultury, która specjalizuje się w problematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej.

Powstało z inicjatywy rządu Tadeusza Mazowieckiego w 1991 roku. Jego twórcą i wieloletnim dyrektorem był prof. dr Jacek Purchla. Ukształtowana przez niego instytucja od samego początku koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na problematyce szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w aktywnym dialogu z sąsiadami Polski i ze światem.

MCK KRAKOW
 
Obszarem zainteresowań w ramach działań MCK jest Europa Środkowa z jej skomplikowaną historią, zwłaszcza w XX wieku. Działalność MCK wyrasta z przekonania o potrzebie głębszego poznawania się nawzajem, jako że tylko rzetelna wiedza pozwala na przezwyciężenie stereotypów, uprzedzeń i stwarza grunt dla partnerstwa i współpracy w regionie. W swojej działalności odnosi się do historii, historii sztuki i architektury, fenomenu pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i wszelkich aspektów związanych z jego zarządzaniem.

Przez lata aktywności MCK wypracowało formułę działania, która z jednej strony łączy projekty stricte naukowe, skierowane do grona ekspertów i decydentów, a z drugiej przybliża polskiej publiczności fascynujący świat historii, kultury i sztuki XX wieku oraz współczesną refleksję intelektualną nt. heritologii ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Ponadto udało się zgromadzić w i wokół MCK grono wybitnych osób, specjalistów i intelektualistów tworzących i realizujących merytoryczny program, którzy podzielają nasz system wartości.

MCK zostało stworzone według eksperymentalnej i autorskiej formuły opracowanej przez prof. Jacka Purchlę. Pozwala ona z jednej strony na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do analizowanych zagadnień, a z drugiej – daje możliwość prezentowania ich i upowszechniania w atrakcyjnej formie.

Działalność edukacyjna, badawcza i publikacyjna w prestiżowym miejscu Krakowa

mck

Znaczący dorobek intelektualny MCK (udokumentowany m.in. ponad 5000 pozycji bibliograficznych) pozwolił zbudować markę instytucji profesjonalnie i na najwyższym poziomie zajmującej się dziedzictwem kulturowym oraz problematyką Europy Środkowej i Wschodniej wśród intelektualistów, naukowców i praktyków ochrony dziedzictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Działalność MCK to liczne konferencje, seminaria, wystawy, a także badania i publikacje naukowe. To także szeroko zakrojona działalność edukacyjna dla dzieci, szkół dla dorosłych i seniorów.

Siedzibą MCK jest zabytkowa kamienica „Pod Kruki” przy krakowskim Rynku Głównym, która dzięki wieloetapowej przebudowie i modernizacji (w latach 1998–2009) została przystosowana do działalności instytucji i odpowiada jej potrzebom. Siedziba MCK to nie tylko biura i miejsca pracy, ale przede wszystkim przestrzeń dialogu z publicznością: sala konferencyjna na około 200 osób, mniejsze sale seminaryjne (w tym zabytkowe piwnice, które spełniają także funkcję wystawienniczą), nowocześnie wyposażona biblioteka wraz z czytelnią, dostosowana do wymogów muzealnych przestrzeń wystawiennicza. Siedziba jest wizytówką MCK jako laboratorium nowoczesnego myślenia o dziedzictwie – w zabytkową substancję wprowadzono nowoczesną architekturę, całość przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 Mapa