rodzinne atrakcje i ciekawe miejsca w Krakowie dla dzieci

Teatr Figur

Teatr Figur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych,...

Opera Krakowska

W repertuarze Opery Krakowskiej znajduje się obecnie blisko trzydzieści tytułów. Są to dzieła kompozytorów polskich i klasyka światowa,...