"Coś dla chłopców, coś dla dziewczynek" – podwójny konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Coś dla chłopców

bajki

"Bajki na dobranoc" - Każda bajka przeczytana przed snem to początek historii, którą dziecko przeżywać będzie dalej w swojej wyobraźni. To magiczna podróż do świata ulubionych bohaterów. Dzieci spotkają Króla Lwa i odkryją sekrety małego Simby, powędrują wśród fal i raf razem z rybką Nemo, obudzą Śpiącą Królewnę i pomogą uratować Śnieżkę. Spotkają także Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. A potem będą o nich wszystkich pięknie śnić.

Coś dla dziewczynekbajki

"Bajki o księżniczkach" - Czy prawdziwa bajka może obyć się bez księżniczki? Nie może! Dlatego w tej książce znalazły się nowe opowieści o ulubionych bohaterkach. Tym razem poznacie także ich nowych przyjaciół - zwierzęta. Arielka spotyka małego delfina, Bella opiekuje się pieskiem przybłędą, a Aurora przyjaźni się ze smokiem. Te piękne opowieści pokazują, jak dzielne i mądre potrafią być zwierzęta, opowiadają o przyjaźni i uczą, jak ważna jest ona w życiu każdego dziecka.

Aby zdobyć 1 z 4 wspaniałych nagród, należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

Coś dla chłopców (2 nagrody):

Jak nazywa się miasteczko, w którym siedzibę ma fabryka "Potwory i S-ka" ? 


Prawidłowe odpowiedzi należy wysyłać pod adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl, koniecznie z dopiskiem "Coś dla chłopców" w temacie. Wygrywają osoby, które prześlą maila jako: 27. i 56.

Coś dla dziewczynek (2 nagrody)

Jakie imię nosi rudowłosa piękność z bajki Disneya, występująca pod postacią dziewczyny i syreny? 


Prawidłowe odpowiedzi należy wysyłać pod adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl, koniecznie z dopiskiem "Coś dla dziewczynek" w temacie. Wygrywają osoby, które prześlą maila jako: 29. i 59.

 

Konkurs potrwa do 15 sierpnia (włącznie).

Nagrody otrzymują:

"Coś dla chłopców"

 • Kamila Jagodzińska
 • Marek Pulnar

"Coś dla dziewczynek"

 • Weronika Operchał
 • Aleksandra Jesiołowska

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Coś dla chłopców, coś dla dziewczynek"

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym "Coś dla chłopców, coś dla dziewczynek" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 (zwanym dalej Organizatorem). 
 2. Konkurs rozpoczyna się 2 sierpnia 2011 r. i trwa do 15 sierpnia 2011 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na portalu Rodzinny Kraków i przesłanie odpowiedzi na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. Odpowiedzi osób niezarejestrowanych na portalu nie będą brane pod uwagę. 
 6. Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu.
 7. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
 8. Reklamacje dotyczące nagród można przesyłać w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki na adres Organizatora.
 9. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 10. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
 11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
 12. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.