Konkurs dla małych i dużych chłopców

Konkurs rozstrzygnięty!

"101 rzeczy..." to książka, o której Adam Słodowy mógł tylko marzyć, Wy zaś możecie ją wygrać w naszym konkursie.

Konkurs rozstrzygnięty:

Nagrody otrzymują:

 • Tadeusz Rak
 • Monika Konieczny
 • Maria Woźnica
 • Grażyna Szulc
 • Magdalena Kaczmarzyk
 
 
 Konkurs dla małych i dużych chłopców

 

Oto kilka, spośród mnóstwa, propozycji zabaw zaprezentowanych w książce:

zrób latawiec, huśtawkę, domek dla lalek, samolot z papieru, animację na kartach książki, naucz się żonglować, zostać autorem kryminału, rozpal ogień bez zapałek, sprzedaj stare rzeczy, wyhoduj kryształ, skonstruuj kompas, rozpuść ząb w coli, zrób baterię, wygraj spór, zaczaruj monety, zbuduj radio, rób żarty, naucz się sztuczek karcianych i szyfrów w korespondencji, naucz się alfabetu Morse`a i podstaw pierwszej pomocy.

 
"101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim dorośniesz" to książka podzielona na sześć obszernych rozdziałów: majsterkowanie, rozrywka, nauka, gadżety, sztuczki i survival, które składają się na ogromną instrukcję do świetnej zabawy zarówno dla dziewczyn, jak i chłopaków. Ta książka rozbudza wyobraźnię, ćwiczy logiczne myślenie, umiejętność planowania oraz sprawności manualne. Wygodny format ułatwia korzystanie z doskonale opisanych i dokładnie zilustrowanych pomysłów, podpowiedzi i sztuczek.

Aby otrzymać 1 z 5 wspaniałych książek "101 rzeczy..." należy rozwiązać nasze zadanie konkursowe, które brzmi:

"Podaj 3 przykłady wynalazków, które ułatwiają nam codzienne życie i uzasadnij swój wybór"

5 najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy książką "101 rzeczy...". Odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl, z dopiskiem "101" w temacie wiadomości. 


Konkurs trwa do 21 listopada br. (włącznie).

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "101"

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym "101" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 (zwanym dalej Organizatorem).
 2. Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2011 r. i trwa do 21 listopada 2011 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na portalu Rodzinny Kraków i przesłanie odpowiedzi na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. Odpowiedzi osób niezarejestrowanych na portalu nie będą brane pod uwagę. 
 6. Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu.
 7. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
 8. Reklamacje dotyczące nagród można przesyłać w terminie 14 dni od dnia odebrania 
 9. przesyłki na adres Organizatora.
 10. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

 11. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.

 12. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
 13. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.