Konkurs z Kropką

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie oraz przesłanie własnych, autorskich recenzji ulubionej książki dla dzieci, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Skrzat.

Jury konkursowe wyłoniło laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody rzeczowe:

I miejsce - książki "Poznaję świat i kropka" oraz "Zwierzęta Oli", a także torba bawełniana z logo portalu www.rodzinny-krakow.pl

otrzymuje Pani Agata Maciąg

II miejsce - książka "Poznaję świat i kropka" oraz torba bawełniana z logo portalu www.rodzinny-krakow.pl 

otrzymuje Pani Ula Pawlik

III miejsce - książka "Poznaję świat i kropka"

otrzymuje Pan Marcin Nowak

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową.

****************************************************

Ciekawska Kropka z pomocą nowo poznanych pluszowych przyjaciół chce rozwikłać mnóstwo zagadek, bo przecież każdy chciałby wiedzieć, dlaczego szyba jest przezroczysta, skąd się bierze wiatr, czemu można przeglądać się w lustrze, co jedzą pająki i jak to możliwe, że żarówka świeci jak słońce.

Jeśli macie ochotę sprawdzić, jakie odpowiedzi znalazła Kropka na te i inne pytania, koniecznie sięgnijcie po książkę autorstwa Rafała Klimczaka Poznaję świat i kropka, która w styczniu ukazała się na rynku księgarskim nakładem Wydawnictwa Skrzat. Właśnie nadarza się ku temu wspaniała okazja, gdyż w naszym konkursie czekają na Zwycięzców 3 egzemplarze opowiadania o przygodach Kropki, a ponadto firmowe torby naszego portalu (w sam raz zapakowanie ulubionych powieści :) oraz książka "Zwierzęta Oli", także nowość od Wydawnictwa Skrzat.

Konkurs z Kropką

Zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i przesłać krótką recenzję (do 10 zdań) ulubionej książki dla dzieci, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Skrzat. Warto polubić także nasz profil na portalu Facebook, ponieważ będziemy tam na bieżąco informować naszych Czytelników o przebiegu konkursu.

Najciekawszą wypowiedź konkursową nagrodzimy publikacją na naszym portalu w dziale Nasze recenzje.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe:

I miejsce - książki "Poznaję świat i kropka" oraz "Zwierzęta Oli", a także torba bawełniana z logo portalu www.rodzinny-krakow.pl 
II miejsce - książka "Poznaję świat i kropka" oraz torba bawełniana z logo portalu www.rodzinny-krakow.pl  
III miejsce - książka "Poznaję świat i kropka"

Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 22.02.2016 – 05.03.2016
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("Kropka") w tytule mejla.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs z Kropką"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs z Kropką” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 22.02.2016 r. i trwa do 05.03.2016 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na zrecenzowaniu wybranej (ulubionej) książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Skrzat i przesłanie pracy na na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Kropka".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej recenzji na portalu www.rodzinny-krakow.pl. Recenzja może zostać podpisana za zgodą laureata jego imieniem i nazwiskiem lub zaproponowanym przez niego nickiem.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.