Konkurs z Bezpiecznymi Piosenkami

Konkurs rozstrzygnięty!

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo na placach zabaw, ulicach i boiskach, zachowania w centrach handlowych, informowanie o tym, gdzie się idzie i z kim... Niestety lista zagrożeń, o których powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi jest jeszcze dłuższa niż ta przedstawiona na płycie.

Za wszystkie mejle z konkursowymi wypowiedziami serdecznie dziękujemy!

Płyty z "Bezpiecznymi Piosenkami" otrzymują: Daniel Adamczyk, Marzena Lipiec, Dagmara Borowiec  i Krzysztof Markowski.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni także drogą mejlową.

Gratulujemy!

Problematyka poruszana w tekstach utworów na płycie “Bezpieczne Piosenki” dotyczy zagrożeń, które pojawiają się już w wieku przedszkolnym (ufanie nieznajomym, zabawa ogniem, dotykanie obcych zwierząt, zabawa przedmiotami pod napięciem, stąpanie po kruchym lodzie), wczesnoszkolnym (brawura nad wodą, bezmyślność w internecie, nadmierny hałas) oraz gimnazjalnym (jazda autostopem, a także używki: alkohol, papierosy i narkotyki).

Portal Rodzinny Kraków objął patronatem płytę “Bezpieczne Piosenki”!

Więcej informacji na temat płyty znajdziecie w dziale Patronaty Rodzinnego Krakowapłyta oraz na stronie http://www.bezpiecznepiosenki.pl

Dzięki uprzejmości wydawcy płyty - Studia dla Ciebie, mamy dla Was do wygrania 4 płyty!

Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie:

O jakich jeszcze zagrożeniach (oprócz przedstawionych na płycie) warto rozmawiać z dziećmi?

Najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy płytami.

 

Odpowiedzi należy przesyłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl w temacie mejla wpisując hasło: "Piosenki".

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Konkurs rozpoczyna się 24.06.2013 r. i trwa do 12.07.2013 r. (włącznie)

Uwaga: Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarejestrowane na portalu www.rodzinny-krakow.pl.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Bezpieczne Piosenki"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym "Bezpieczne Piosenki" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14 (zwanym dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 25.06.2013 r. i trwa do 12.07.2013 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie: www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na portalu Rodzinny Kraków, a następnie wysłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. Prace konkursowe osób niezarejestrowanych na portalu nie będą brane pod uwagę.
6. Spośród nadesłanych wypowiedzi konkursowych jury konkursowe wybierze 4, których autorzy otrzymają płytę CD pt. "Bezpieczne Piosenki".
7. Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu.
8. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.
9. Nagrody zostaną wysłane Laureatowi pocztą w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż do 31 lipca 2013 roku.
10. Reklamacje dotyczące otrzymanych nagród można przesyłać w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z nagrodą na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
11. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
12. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
13. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.