Jak dwie krople wody – konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Odpowiedz na proste pytanie:

Jak nazywają się dwie krainy, z których pochodzą bohaterowie książki "Jak dwie krople wody"?

 

Podpowiedzi szukajcie na stronach Wydawnictwa EneDueRabe, które ufundowało dla nas wspaniałe nagrody.

Mamy dla Was 4 książeczki "Jak dwie krople wody".
Otrzymają je  osoby 20, 21, 22, 23, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie.

Zwycięzcy: Bernadeta Kobielak, Monika Łącka-Henke, Aleksandra Filipowsk, Monika Grzywna.
 

Jak dwie krople wody – konkurs

 

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać odpowiedź mailem na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. W temacie maila wpisz "Dwie krople wody". W konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, zarejestrowane na naszym portalu. W mailu podajcie swoje dane teleadresowe, tak byśmy wiedzieli, dokąd przesłać nagrodę.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Dwie krople wody"
1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Dwie krople wody” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 (zwanym dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 17 lutego 2011 r. i trwa do 3 marca 2011 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na portalu Rodzinny Kraków i przesłanie na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl prac konkursowych. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. Prace konkursowe osób niezarejestrowanych na portalu nie będą brane pod uwagę.
6. Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu.
7. Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wybranych 4, których autorzy otrzymają jedną z 4 nagród ufundowanych przez Wydawnictwo EneDueRabe.
7. Organizator wysyła nagrody tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Użytkownika w portalu Rodzinny Kraków w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora. Możliwy będzie również osobisty odbiór nagród w siedzibie redakcji portalu (ul. Skarżyńskiego 14, Kraków).
8. Reklamacje dotyczące otrzymanych nagród można przesyłać w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
9. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
11. Prace konkursowe nadesłane na adres Organizatora stają się jego własnością i mogą zostać opublikowane na portalu Rodzinny Kraków. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się na wykorzystanie treści prac konkursowych.
12. W Konkursie pod uwagę bierze się również regulamin portalu Rodzinny Kraków dostępny tutaj. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.