Marta mówi – konkurs

Konkurs rozstrzygnięty! 

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową.

Wraz z Wydawnictwem Media Service Zawada zapraszamy Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie. Odpowiedzcie na proste pytanie:

Co takiego zjadł pies, główny bohater bajki "Marta mówi", że zaczął mówić ludzkim głosem?

Podpowiedź znajdziecie na stronie www.msz.com.pl

Mamy dla Was 5 nagród - filmy DVD i kolorowanki o przygodach labradorki Marty.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać odpowiedź mailem na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. W temacie maila wpisz "Marta mówi". W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zarejestrowane na naszym portalu.

Wygrywają osoby, które jako: 50, 52, 54, 56 i 58 nadeślą prawidłowe odpowiedzi :-)

 

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Marta mówi" 

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Marta mówi” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 (zwanym dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 23 lutego 2011 r. i trwa do 15 marca 2011 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na portalu Rodzinny Kraków i przesłanie na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl prac konkursowych. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. Prace konkursowe osób niezarejestrowanych na portalu nie będą brane pod uwagę.
6. Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu.
7. Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wybranych 5, których autorzy otrzymają jedną z 5 nagród ufundowanych przez Wydawnictwo Media Service Zawada.
7. Organizator wysyła nagrody tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Użytkownika w portalu Rodzinny Kraków w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora. Możliwy będzie również osobisty odbiór nagród w siedzibie redakcji portalu (ul. Skarżyńskiego 14, Kraków).
8. Reklamacje dotyczące otrzymanych nagród można przesyłać w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z nagrodą na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
9. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
11. Prace konkursowe nadesłane na adres Organizatora stają się jego własnością i mogą zostać opublikowane na portalu Rodzinny Kraków. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się na wykorzystanie treści prac konkursowych.
12. W Konkursie pod uwagę bierze się również regulamin portalu Rodzinny Kraków dostępny tutaj. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.