Fiszki, czyli nauka przez zabawę – konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie oraz podzielenie się z nami swoimi sposobami na efektywną naukę języków obcych.

Jury konkursowe wyłoniło laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody - dwuczęściową serię Fiszki SCHOOL "I like strawberries" oraz ich kontynuację Fiszki SCHOOL "Do you enjoy watching action films?". 

I miejsce: Marta Kubik (za kreatywny pomysł połączenia matematyki i języków obcych :)

II miejsce: Wojtek Banasik (za wierszowany przepis na naukę angielskiego :)

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową.

********************************************************************

Przed uczniami klas szóstych oraz gimnazjalistami czas egzaminów. Warto wesprzeć ich wysiłek dobrze dobraną pomocą naukową, a taką bez wątpienia jest dwuczęściowa seria Fiszki SCHOOL "I like strawberries" oraz ich kontynuacja Fiszki SCHOOL "Do you enjoy watching action films?".

Konkurs z fiszkami

Fiszki językowe to lubiana przez dzieci pomoc w nauce języka angielskiego. Wspomagają proces uczenia się nowych słówek, zwrotów i reguł gramatycznych i stanowią przy tym bardzo atrakcyjną i kompleksową formę nauki języków obcych.
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są dwa zwestawy Fiszek SCHOOL "I like strawberries" oraz "Do you enjoy watching action films?".

Więcej o Fiszkach SCHOOL w naszych recenzjach.

konkurs

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i przesłać krótką wypowiedź (do 10 zdań) na temat swoich ulubionych i skutecznych metod na naukę języka obcego.

Wkuwanie słówek, kursy z native speakerami, a może wyjazdy zagraniczne?

Napiszcie, jakie sposoby na naukę obcych języków przynoszą u was najlepsze efekty.

2 najciekawsze wypowiedzi konkursowe nagrodzimy zwestawami Fiszek SCHOOL "I like strawberries" oraz "Do you enjoy watching action films?".

Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 30.03.2016 – 10.04.2016
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: "Fiszki" w tytule mejla.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Fiszki"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Fiszki” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem). 
2. Konkurs rozpoczyna się 30.03.2016 r. i trwa do 10.04.2016 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (do 10 zdań) na temat swoich ulubionych i skutecznych metod na naukę języka obcego oraz przesłanie pracy na na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Fiszki".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej recenzji na portalu www.rodzinny-krakow.pl. Recenzja może zostać podpisana za zgodą lauraeta jego imieniem i nazwiskiem lub zaproponowanym przez niego nickiem. 
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. 
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.