Pamiętnik Podróżnika – wakacyjny konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy Czytelnikom Rodzinnego Krakowa oraz bloga Poligon za nadesłane zdjęcia Pamiętników Podróżnika.
Jury konkursowe wyłoniło 4 laureatów. Każdy z nich otrzyma książkę, płytę DVD oraz torbę bawełnianą z logo Rodzinnego Krakowa.

Zwycięzcy zostali powiadomieni o wygranej drogą mejlową. Nagrodzone Pamiętniki zostaną opublikowane na profilach facebook'owych: portalu Rodzinny Kraków oraz bloga Poligon.

Fundatorem nagród w konkursie był portal Rodzinny Kraków.
 

Portal Rodzinny Kraków wraz z blogiem Poligon zaprasza do wakacyjnej zabawy!

No i w końcu nadeszły wakacje! Z pewnością będziecie ze swoimi dziećmi w wielu ciekawych miejscach, poznacie nowe zakątki, zobaczycie ciekawe zabytki.... Warto, by takie momenty zachować na dłużej w pamięci.

Mamy dla Was niebanalną propozycję zatrzymania wspomnień, a mianowicie prowadzenie PAMIĘTNIKA PODRÓŻNIKA!
To chronologiczny zapis Waszych pobytów w różnych miejscach. Kupcie gruby zeszyt. Wklejcie tam bilety, pieczątki i inne pamiątki z Waszych wspólnych wakacji. Gwarantujemy, że kiedyś Wasze dziecko będzie wdzięczne za taki nietypowy prezent. Koszty niewielkie: regularność, konsekwencja oraz klej lub taśma klejąca. Załóżcie go właśnie teraz! A może prowadzicie już takie "pamiętniki"? Pokażcie je koniecznie!

Na autorów najładniejszych PAMIĘTNIKÓW PODRÓŻNIKA czekają książki, płyty DVD oraz torby z logo Rodzinnego Krakowa.

Fundatorem nagród w konkursie jest portal Rodzinny Kraków.

Warto polubić profil Rodzinnego Krakowa oraz bloga Poligon na portalu Facebook, ponieważ będziemy tam na bieżąco informować naszych Czytelników o przebiegu konkursu.

nagrody w konkursie

 

torba z logo Rodzinnego Krakowa

 

 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć takiego osobistego pamiętnika :)

 

Pamietnik Podróżnika

 

 

Pamiętnik Podróżnika

 

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków oraz bloga POLIGON - "Pamiętnik Podróżnika"
1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Pamiętnik Podróżnika” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem) oraz blog Poligon (Współorganizator) https://www.facebook.com/poligonblog/.
2. Konkurs rozpoczyna się 04.07.2016 r. i trwa do 15.09.2016 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl oraz https://www.facebook.com/poligonblog/
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, którym jest stworzenie wraz z dzieckiem „Pamiętnika Podróżnika” oraz przesłanie zdjęć lub skanów wybranych stron oraz zdjęć samego Pamiętnika na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Pamiętnik".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków oraz bloga Poligon, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej pracy na portalu www.rodzinny-krakow.pl. Praca – „Pamiętnik Podróżnika” - może zostać podpisana za zgodą laureata jego imieniem i nazwiskiem lub zaproponowanym przez niego nickiem.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora oraz Współorganizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia, w przypadku wygranej, dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.