Konkurs z Alicją w Krainie Muzycznej Magii

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcy. Informacja o wygranej została przesłana drogą mailową.

Zapraszamy na spektakle muzyczne "Alicja w Krainie Muzycznej Magii"!

Muzyka, magia, intryga, dynamiczna akcja i dobry humor. Tak w kilku słowach można scharakteryzować propozycję Filharmonii Futura skierowaną do młodych widzów. Spektakl muzyczny Alicja w Krainie Muzycznej Magii  będzie miał premierę 4 grudnia 2016 w kinie Kijów.Centrum.
O spektaklu, któremu mamy honor patronować, możecie poczytać na naszych stronach.
Możemy zdradzić, że widowisko to idealna rozrywka, także o walorze edukacyjnym, dla widzów od 6 do 106 lat!

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na premierę spektaklu muzycznego Alicja w Krainie Muzycznej Magii
- 4 grudnia, godz. 17.00.

Zaproszenie będzie czekać do odbioru na nazwisko Zwycięzcy konkursu w punkcie organizatora Filharmonia Futura, w holu kina Kijów.Centrum przed widowiskiem.

Aby zdobyć zaproszenie na niedzielny, premierowy spektakl wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jakie gwiazdy estrady wystąpią gościnnie w rolach ekranowych w spektaklu
Alicja w Krainie Muzycznej Magii?

KonkursPodpowiedzi szukajcie na stronach Filharmonia Futura oraz w serwisie Rodzinny Kraków.

Prawidłowe odpowiedzi na zadanie konkursowe należy przesyłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl
Na odpowiedzi czekamy w terminie: 28.11.2016 – 02.12.2016 do godz. 12.00.
Pamiętajcie, aby w temacie wiadomości wpisać hasło: Filharmonia Futura a w treści maila podać także swoje imię i nazwisko.
Podwójne zaproszenie wygrywa 10. osoba, która prześle maila z prawidłową odpowiedzią. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową w dniu 2 grudnia, po godz. 12.00.

Nagrodę będzie można odebrać tuż przed seansem po okazaniu dowodu tożsamości.

Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs z Alicją w Krainie Muzycznej Magii"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs z Alicją w Krainie Muzycznej Magii” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 28.11.2016 r. i trwa do 02.12.2016 r. do godz. 12.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie maila z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Filharmonia Futura" oraz podać swoje imię i nazwisko.
6. Nagrodę - podwójne zaproszenie wygrywa 10. osoba, która prześle maila z prawidłową odpowiedzią.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową w dniu 02.12 po godz. 12.00, czyli po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu www.rodzinny-krakow.pl.
9. Nagrodę będzie można odebrać tuż przed spektaklem w dniu 4 grudnia o godz. 17.00 w punkcie organizatora Filharmonia Futura, w holu kina Kijów.Centrum.
10. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
11. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
12. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
13. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.