Konkurs SuperQuiz Pieniądze

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie!
Jury konkursowe wyłoniło dwóch laureatów, którzy otrzymają od nas nagrodę - SuperQuiz Pieniądze.

Zwycięzcami konkursu są: Pani Joanna K. i Pan Tomasz Laskowski.

Gratulujemy!

Laureaci zostali poinformowani o wygranej drogą mejlową.

***********************

Kapitan Nauka to seria edukacyjna, w skład której wchodzą zagadki, gry i książeczki, które wspomagają rozwój dziecka poprzez kreatywną zabawę i zapraszają najmłodszych do poznawania świata i poszerzania wiedzy. Wśród pozycji, które znajdziemy w tej serii, na szczególną uwagę zasługują SuperQUIZY.

Wraz z Kapitanem Nauką zapraszamy Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać 2 zestawy z serii SuperQUIZY – SuperQuiz Pieniądze.

Więcej o SuperQUIZACH można dowiedzieć się na naszym portalu.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i przesłać krótką odpowiedź (maks. 5 zdań) na pytanie:

Jakie są Twoje sposoby, by zachęcić dziecko do oszczędzania?


Autorów dwóch najciekawszych wypowiedzi konkursowych nagrodzimy zestawami SuperQUIZÓW.

Zapraszamy do zabawy!

Konkurs SuperQuiz Pieniądze

1. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 10.02.2017 – 25.02.2017
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: "QIUZ PIENIĄDZE" w tytule mejla.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.
 

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs SuperQuiz Pieniądze"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs SuperQuiz Pieniądze” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem). 
2. Konkurs rozpoczyna się 10.02.2017 r. i trwa do 25.02.2017 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (do 5 zdań) na temat: Jakie są Twoje sposoby by zachęcić dziecko do oszczędzania? oraz przesłanie pracy na na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „QUIZ PIENIĄDZE".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów 2 najciekawszych wypowiedzi, którzy otrzymają po jednym zestawie z serii SuperQUIZ spośród tytułów: SuperQUIZ Pieniądze.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. 
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.