Kropeczkowy Konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy naszym Czytelnikom za udział w konkursie!

Najnowsze przygody Kropki pt. "Skąd się biorą pory roku? Gdzie słoneczko jest po zmroku?" otrzymają:

Pani Elżbieta Domaradzka,
Pan Igor B.
Pan Andrzej Czerwiński

Gratulujemy!

Laureaci zostali powiadomieni o wygranej drogą mailową.

***********************************************************************

"Skąd się biorą pory roku? Gdzie słoneczko jest po zmroku?" - to najnowsza część z serii "Poznaję świat i kropka!" wydana nakładem Wydawnictwa Skrzat. Więcej na temat tej mądrej i ciekawej książki dowiecie się na stronie naszego portalu. Możecie również ją wygrać w naszym konkursie.

Oto zadanie konkursowe, które kierujemy do dzieci i ich rodziców:

Która z przygód ciekawskiej Kropki przedstawiona we wcześniejszych częściach serii podobała Wam się najbardziej i dlaczego?

Wypowiedź max. 10 zdań prześlij na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl 

Autorów trzech najciekawszych wypowiedzi konkursowych nagrodzimy książkami.

Zapraszamy do zabawy!

 Konkurs z Kraopką

1. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 17.02.2017 – 03.03.2017
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: "KROPKA" w tytule mejla.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs z Kropką"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs z Kropką” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 17.02.2017 r. i trwa do 03.03.2017 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu wypowiedzi (do10 zdań) na temat: Która z historii opisywanych we wcześniejszych częściach "Kropki" podobała Wam się najbardziej i dlaczego? oraz przesłanie pracy na na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „KROPKA".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów 2 najciekawszych wypowiedzi, którzy otrzymają po jednym egzemplarzu książki Skąd się biorą pory roku? Gdzie słoneczko jest po zmroku?" - to najnowsza część z serii "Poznaję świat i kropka!".
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.