Wykonaj portret Mamy i wygraj nagrody od Cricco

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie! Spośród nadesłanych prac, po burzliwej naradzie :), wybraliśmy trzy, które nagrodzimy prezentami od firmy Cricco.

Oto laureaci naszego konkursu:

1. miejsce - Martyna, lat 10

Portret mamy

2. miejsce - Paweł, lat 10

3. miejsce - Marcin, lat 6

Portret mamy

Gratulujemy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wraz z marką CRICCO zapraszamy najmłodszych Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać zestawy wysokiej jakości artykułów plastycznych oraz produktów do zabaw kreatywnych.

Aby wygrać atrakcyjne nagrody wystarczy wykonać zadanie konkursowe - Portret Mamy dowolną techniką plastyczną.

Portret będzie wspaniałym prezentem dla Mam z okazji ich święta, Wy zaś możecie zostać posiadaczami wysokiej jakości produktów do tworzenia kolejnych prac plastycznych.

Na Zwycięzcę konkursu czekają: zestaw pasteli olejnych 36 szt., zestaw masy piankowej do kreatywnej zabawy, kredki Jumbo - 12 szt. oraz gadżety.

Amex konkurs


Za zajęcie II miejsca - zestaw kredek 12 szt., zestaw pasteli olejnych 12 szt. oraz gadżety,

Amex konkurs


III miejsce - zestaw 24 szt. kredek oraz gadżety.

Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac - Portretów Mamy, którzy otrzymają przedstawione zestawy nagród od marki CRICCO.

CRICCO to europejska marka wysokiej jakości artykułów szkolnych. Produkty marki Cricco skierowane są do dzieci i budowane z wiedzą o ich potrzebach i upodobaniach tak, aby sprostać oczekiwaniom młodych odbiorców, których traktujemy bardzo poważnie. Walory jakościowe artykułów marki Cricco widoczne są już na półce sklepowej dzięki specjalnej konstrukcji opakowań, które przez unikalne okienka i wycięcia pozwalają ocenić produkt, a nawet go dotknąć bez wyjmowania z opakowania.
Tworząc nowe produkty zespoły projektowe posiłkują się wieloletnim doświadczeniem z zakresu edukacji szkolno-plastycznej.

Zapraszamy do zabawy!

1. Stwórz Portret Mamy dowolną techniką plastyczną, zrób jego zdjęcie lub skan i wyślij na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl

Praca powinna być w formacie jpg, jpeg lub png. Wielkość pracy nie może przekroczyć 2 MB.

2. Na prace czekamy w terminie: 15.05.2017 – 31.05.2017.
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac - Portretów Mamy, którzy otrzymają zestawy nagród marki Cricco.

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia konkursowego jest wpisanie hasła: "PORTRET" w tytule mejla z przesyłaną pracą.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

W  Konkursie  mogą  wziąć udział dzieci w wieku 1-15 lat („Uczestnik”),  przy czym warunkiem udziału dziecka jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”). Mejle konkursowe powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika - Autora Portretu Mamy oraz wiek dziecka.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Portret Mamy"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Portret Mamy” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem). 
2. Konkurs rozpoczyna się 15.05.2017 r. i trwa do 31.05.2017 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 1-15 lat, przy czym warunkiem udziału dziecka w konkursie jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”).
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie Portretu Mamy dowolna techniką plastyczną i przesłanie zdjęcia lub skanu pracy na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Praca powinna być w  formacie jpg, jpeg lub png. Wielkość pracy nie może przekroczyć 2 MB.
6. Jury konkursowe, w którego skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni autorów 3 najciekawszych prac przyznając im miejsca: I, II i III. Zwycięzcy konkursu otrzymają po jednym zestawie nagród marki Cricco:
I miejsce - zestaw pasteli olejnych 36 szt., zestaw masy piankowej do kreatywnej zabawy, kredki Jumbo - 12 szt. oraz gadżety,
II miejsce - zestaw kredek 12 szt., zestaw pasteli olejnych 12 szt. oraz gadżety,
III miejsce - zestaw 24 szt. kredek oraz gadżety.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu www.rodzinny-krakow.pl.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. 
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.