Konkurs i Kropka!

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie! Otrzymaliśmy mnóstwo fantastycznych recenzji książek Wydawnictwa Skrzat. Po burzliwych naradach wybraliśmy dwie z nich. Autorów nagrodzimy najnowszą Kropką :)

Książki otrzymają:

Pani Izabela Brania - recenzja książki "Maks poznaje świat"

oraz Pani Agnieszka Tatar - recenzja książki "Bartek Koniczyna, Pulpet i rodzina"

 

Gratulujemy!

Laureaci zostali powiadomieni o wygranej drogą mejlową.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Za trzy klepsydry u mnie w pałacu” – pewnie trudno Wam uwierzyć, że tak na spotkanie mogła umawiać się niejedna księżniczka i niejeden książę. Czy wiedzieliście, że korzystając z promieni słonecznych i zwykłego kija wbitego w ziemię, da się określić godzinę, a sercem współczesnego zegara jest kryształ?

Koniecznie sięgnijcie po najnowszą książkę autorstwa Rafała Klimczaka "Poznaję świat i kropka", która ukazała się na rynku księgarskim nakładem Wydawnictwa Skrzat. Właśnie nadarza się ku temu wspaniała okazja, gdyż w naszym konkursie czekają na Zwycięzców 2 egzemplarze opowiadania o przygodach Kropki.

Konkurs i Kropka!

 

Zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i przesłać krótką recenzję (do 10 zdań) ulubionej książki dla dzieci, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Skrzat.

Dwie najciekawsze wypowiedzi konkursowe nagrodzimy książką "Poznaję świat i… kropka! Co cyka w zegarze? Jak powstały kalendarze? "
Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 19.06.2017 – 02.07.2017
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("Kropka") w tytule mejla.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs z Kropką"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs z Kropką” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 19.06.2017 i trwa do 02.07.2017 (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na zrecenzowaniu wybranej (ulubionej) książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Skrzat i przesłanie pracy na na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie mejla należy wpisać hasło: „Kropka".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mejl z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.