Konkurs dla sympatyków Pana Totiego

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom - sympatykom Pana Totiego za liczny udział w konkursie i ciekawe odpowiedzi, które nadeszły na nasz konkursowy adres.

Jury konkursu wybrało trzech laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody:

I miejsce dla Leny (4,5 lat - mama Aneta) za wyczerpujące odpowiedzi na pytania konkursowe, ciekawe propozycje skarbów, które Pan Toti powinien znaleźć w kolejnych bajkach, rymowane motta, a zwłaszcza sugestie tematów, które mogłyby być poruszone w opowiadaniach - niepełnosprawności czy "odmienności" dzieci oraz ich akceptacji przez rówieśników.

II miejsce dla Dominiki Kowal (lat 6) za bardzo precyzyjne odpowiedzi konkursowe oraz "worek pomysłów" :) na nowe skarby w kopalni Totiego :).

III miejsce dla Kasi i Tymka Osieckich za poetycką odpowiedź na zadania konkursowe :).

GRATULUJEMY!

Z laureatami skontaktujemy się drogą mejlową.

Serdecznie dziękujemy Autorce opowiadań o przygodach Pana Totiego - Pani Joannie Sorn-Garze - za ufundowanie nagród w naszym konkursie!

******************************************************

Zbliża się 21. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
Podczas tego wyjątkowego święta literatury zapraszamy do odwiedzenia stoiska Wydawnictwa Arti, gdzie czeka na Was spotkanie z Autorką opowiadań o Panu Totim - Joanną Sorn-Garą. Będzie można zdobyć autograf z dedykacją oraz wziąć udział w mini warsztacie kolorowania ilustracji z Panem Totim.

My zaś zapraszamy wszystkich Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać oryginalne (z fiszkami/metkami) gadżety z unikatowej kolekcji zaprojektowane przez Autorkę serii książek o Panu Totim: poduszkę, poduszeczkę zawieszkę, torbę, ramki z obrazkiem Pana Totiego oraz najnowsze opowiadania: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

Konkurs dla sympatyków Pana Totiego

Konkurs z Panem Totim

Aby wygrać atrakcyjne nagrody należy odpowiedzieć na zadania konkursowe:

 - Podaj przynajmniej pięć postaci mieszkających na wyspie Pana Totiego.
 - Jakie skarby znalazł Pan Toti  w kopalni?
 - Jaki skarb powinien znaleźć Pan Toti w kolejnej bajce?

Jury konkursowe nagrodzi Autorów najciekawszych wypowiedzi. Do maila z odpowiedzią konkursową możecie dołączyć także zdjęcie z pokolorowaną kolorowanką Pan Toti pobraną z naszego portalu!

Udostępniajcie także link z tym konkursem na swoim profilu na portalu Facebook.
 

TOTI

Na Zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody - oryginalne (ometkowane) gadżety z unikatowej kolekcji zaprojektowane przez Autorkę serii książek o Panu Totim: poduszka, poduszeczka zawieszka, torba, ramki z obrazkiem Pana Totiego oraz najnowsze opowiadania: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

Za zajęcie I miejsca - zestaw: poduszka z kolekcji Pan Toti, ramka z obrazkiem Pan Toti oraz zestaw trzech najnowszych opowiadań: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

Za zajęcie II miejsca - zestaw: oryginalna torba z kolekcji Pan Toti, ramka z obrazkiem Pan Toti oraz zestaw trzech najnowszych opowiadań: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

Za zajęcie III miejsca - zestaw: poduszeczka zawieszka z kolekcji Pan Toti, ramka z obrazkiem Pan Toti oraz zestaw trzech najnowszych opowiadań: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

   

TOTIZapraszamy do zabawy!

Na Wasze odpowiedzi konkursowe czekamy w terminie:
19.10.2017 – 5.11.2017.
Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac - którzy otrzymają zestawy nagród.

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia konkursowego jest wpisanie hasła: "TOTI" w tytule mejla z przesyłaną pracą.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Pan Toti"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Pan Toti” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 19.10.2017 r. i trwa do 5.11.2017 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest kierowany do dzieci, przy czym warunkiem udziału dziecka w konkursie jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”).
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadane w treści konkursu zadania konkursowe i przesłanie ich na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Do maila z odpowiedzią konkursową można dołączyć zdjęcie z pokolorowaną kolorowanką Pan Toti pobraną z naszego portalu.
6. Jury konkursowe, w którego skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni autorów 3 najciekawszych prac przyznając im miejsca: I, II i III. Zwycięzcy konkursu otrzymają zestawy nagród:

I MIEJSCE - zestaw: poduszka z kolekcji Pan Toti, ramka z obrazkiem Pan Toti oraz zestaw trzech najnowszych opowiadań: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

II MIEJSCE - zestaw: oryginalna torba z kolekcji Pan Toti, ramka z obrazkiem Pan Toti oraz zestaw trzech najnowszych opowiadań: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.

III MIEJSCE - zestaw: poduszeczka zawieszka z kolekcji Pan Toti, ramka z obrazkiem Pan Toti oraz zestaw trzech najnowszych opowiadań: „Pan Toti i ziarenko”, „Pan Toti i robocik” oraz „Pan Toti i sprawa z makaronem”.


7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.