Konkurs mikołajkowy z marką CRICCO

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za liczny udział w mikołajkowym konkursie i piękne dzieła, które przesłaliście na nasz konkursowy adres :). Wybór zwycięzców wcale nie należał do najłatwiejszych.

Jury konkursu wyłoniło drogą redakcyjnego głosowania trzech laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody:

Nikola Piątek, lat 9 za drobiazgowe ujęcie wymarzonego domku dla lalek.

Mateusz Górak, lat 4 za wesołą mikołajkową kolejkę.

Antek Długosz, lat 13 za zestaw dla narciarza.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Z laureatami skontaktujemy się drogą mailową.

************************************************************

Wraz z marką CRICCO zapraszamy najmłodszych Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w mikołajkowym konkursie, w którym można wygrać zestawy wysokiej jakości artykułów plastycznych oraz produktów do zabaw kreatywnych.

Aby wygrać atrakcyjne nagrody wystarczy wykonać zadanie konkursowe!

Stwórzcie dowolną techniką plastyczną obrazek przedstawiający Wasz wymarzony prezent mikołajkowy.

 

Na Zwycięzców konkursu czekają 3 zestawy nagród, w skład których wchodzą:

- kredki trójkątne 48 szt.,

- pastele 36 szt.,

- masa piankowa mały zestaw (nowość marki CRICCO),

- masa piankowa duży zestaw,

- pisaki magiczne.


Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac, którzy otrzymają zestawy wysokiej jakości nagród od marki CRICCO.

CRICCO to europejska marka wysokiej jakości artykułów szkolnych. Produkty marki Cricco skierowane są do dzieci i budowane z wiedzą o ich potrzebach i upodobaniach tak, aby sprostać oczekiwaniom młodych odbiorców, których traktujemy bardzo poważnie. Walory jakościowe artykułów marki Cricco widoczne są już na półce sklepowej dzięki specjalnej konstrukcji opakowań, które przez unikalne okienka i wycięcia pozwalają ocenić produkt, a nawet go dotknąć bez wyjmowania z opakowania.
Tworząc nowe produkty zespoły projektowe posiłkują się wieloletnim doświadczeniem z zakresu edukacji szkolno-plastycznej.

Zapraszamy do zabawy!

1. Stwórz dowolną techniką plastyczną obrazek przedstawiający Wasz wymarzony prezent mikołajkowy, zrób jego zdjęcie lub skan i wyślij na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Praca powinna być w formacie jpg, jpeg lub png. Wielkość pracy nie może przekroczyć 2 MB.
2. Na prace czekamy w terminie: 24.11.2017 – 06.12.2017.
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac, którzy otrzymają po jednym zestawie nagród marki Cricco.

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia konkursowego jest wpisanie hasła: "MIKOŁAJ" w tytule maila z przesyłaną pracą.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

W  Konkursie  mogą  wziąć udział dzieci w wieku 1-15 lat („Uczestnik”),  przy czym warunkiem udziału dziecka jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”). Maile konkursowe powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika - Autora obrazka konkursowego oraz wiek dziecka.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs mikołajkowy"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs mikołajkowy” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 24.11.2017 r. i trwa do 06.12.2017 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest kierowany do dzieci w wieku 1-15 lat, przy czym warunkiem udziału dziecka w konkursie jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”).
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie obrazka przedstawiającego wymarzony prezent mikołajkowy dowolną techniką plastyczną i przesłanie zdjęcia lub skanu pracy na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Praca powinna być w  formacie jpg, jpeg lub png. Wielkość pracy nie może przekroczyć 2 MB.
6. Jury konkursowe, w którego skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni autorów 3 najciekawszych prac przyznając im zestawy nagród, w skład których wchodzą: kredki trójkątne 48 szt., pastele 36 szt., masa piankowa mały zestaw, masa piankowa duży zestaw, pisaki magiczne.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu www.rodzinny-krakow.pl.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.