Jak wspierać rozwój przedszkolaka? - konkurs

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY! Dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Was prace na temat ulubionych zabaw i aktywności waszych przedszkolaków.
Wśród waszych pociech dominują zabawy ruchowe na powietrzu - oby świeżym! oraz rysowanie i budowanie z klocków, ale nie brak też kreatywnych pomysłów, jak pisanie własnych książek z samodzielnie wykonanymi ilustracjami :).

Jury konkursowe wyłoniło laureatów, którzy otrzymują książki Moniki Sobkowiak - "Jak wspierać rozwój przedszkolaka?" od Wydawnictwa EDGARD.

Serdecznie gratulujemy Annie Smolarek oraz Pawłowi Swateckiemu.

Laureaci zostali powiadomieni o zwycięstwie drogą mejlową.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na to, by wspierać wszechstronny rozwój dziecka. A zabawa to naturalna forma działania, dzięki której przedszkolaki uczą się, poznają świat, radzą sobie z trudnościami i odkrywają swoje zainteresowania – przekonuje Monika Sobkowiak – autorka książki "Jak wspierać rozwój przedszkolaka?".
Recenzję książki znajdziecie na naszym portalu (KLIK)
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Edgard, seria Samo sedno.

Aby wygrać jedną z dwóch książek "Jak wspierać rozwój przedszkolaka?", napiszcie na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl, jakie są ulubione zabawy i aktywności Waszych dzieci - maksymalnie 10 zdań.
Autorzy dwóch najciekawszych wypowiedzi otrzymają książkę Moniki Sobkowiak "Jak wspierać rozwój przedszkolaka?"

konkurs

Zadanie konkursowe

W krótkiej (max. 10 zdań) wypowiedzi przedstaw,  jakie są ulubione zabawy i aktywności Twojego dziecka.
Odpowiedź prześlij na adres konkurs@rodzinny-kraków. W temacie maila nie zapomnij podać hasła "Przedszkolak"!

Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij odpowiedź na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na maile czekamy w terminie: 30.10.2019 – 14.11.2019
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do dwóch autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("Przedszkolak") w tytule maila. Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Jak wspierać rozwój dziecka?"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym "Jak wspierać rozwój dziecka?" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 30.10.2019 r. i trwa do 14.11.2019 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu wypowiedzi (max. 10 zdań) na temat "Ulubione zabawy i aktywności mojego dziecka".  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Przedszkolak".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej recenzji na portalu www.rodzinny-krakow.pl.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.