Jesienny konkurs z Panem Totim

Zapraszamy wszystkich Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać najnowszą książkę z przygodami Pana Totiego - "Pan Toti i Plątacze czasu".

konkurs kraków

Aby wygrać atrakcyjne nagrody, napiszcie nam, jakie są Wasze ulubione sposoby spędzania wolnego czasu (maksymalnie 15 zdań, można dołączyć 1 zdjęcie). Pracę należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl.

Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3. najciekawszych prac, którzy otrzymają nagrodę - książkę z przygodami Pana Totiego: "Pan Toti i Plątacze czasu".

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia konkursowego jest wpisanie hasła: "TOTI" w tytule maila z przesyłaną pracą.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

konkurs kraków

Pan TOTI zaprasza do zabawy!

Na Wasze odpowiedzi konkursowe czekamy w terminie: 21.09.2022 – 15.10.2022. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi.
Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - Jesienny konkurs z Panem Totim

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Jesienny konkurs z Panem Totim” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 21.09.2022 r. i trwa do 15.10.2022 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu wypowiedzi (max.15 zdań) na temat "Moje sposoby spędzania wolnego czasu".  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „TOTI".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu oraz numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.