Konkurs dla fanów nudzimisiowych przygód

Konkurs rozstrzygnięty! Dziękujemy naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie oraz ciekawe odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jury konkursowe wyłoniło laureatów, którzy otrzymają od nas najnowszy, a zarazem ostatni tom "Nudzimisiów". Zwycięzców konkursu poinformujemy o wygranej drogą mailową.

--------------------------------------------------------------------------------------

„Wszystko zaczęło się pewnego jesiennego popołudnia. Szymek siedział na środku pokoju otoczony zabawkami i krzyczał ile sił w gardle: – Nudzi mi się! Nudzi mi się!”. Wtedy nudzimisie pojawiły się po raz pierwszy. Teraz, po pięciu latach od premiery „Nudzimisiów”, Wydawnictwo Skrzat zaprasza na ostatnie już spotkanie z uwielbianymi przez dzieci stworkami.

Mamy dla Was 3 egzemplarze najnowszego i zarazem ostatniego tomu "Nudzimisiów" „Nudzimisie. Ostatnie spotkanie”

Nudzimisie ostatnie spotkanie

A oto pytanie konkursowe:

Który z Nudzimisiów jest Twoim ulubionym i dlaczego?

Odpowiedź - do 10 zdań wyślij na adres konkurs@rodzinny-kraków.pl. W temacie koniecznie napisz "Nudzimisie". Na odpowiedzi czekamy w terminie: 14.05.2018 – 28.05.2018.
Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi.
Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("NUDZIMISIE") w tytule mejla.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs dla fanów nudzimisiowych przygód"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs dla fanów nudzimisiowych przygód” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 14.05.2018 i trwa do 28.05.2018 (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie odpowiedzi konkursowej na  na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie mejla należy wpisać hasło: „NUDZIMISIE".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mejl z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.