Konkurs mikołajowy dla Młodych Odkrywców

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za liczny udział w mikołajkowym konkursie i ciekawe wypowiedzi na temat puzzlowych pasji i sposobów na te wyjątkowe "układanki". Wybór zwycięzców, jak to często bywa, nie należał do najłatwiejszych.

Jury konkursu wyłoniło drogą redakcyjnego głosowania trzech laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody - 3 egzemplarze wspaniałych edukacyjnych puzzli dla dzieci od księgarni turystycznej ArtTravel - Polska Młodego Odkrywcy, Europa Młodego Odkrywcy oraz Świat Młodego Odkrywcy.

Nagrody wędrują do: Anny Kocik, Piotra Dróżdża oraz Justyny Szymańskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.

Gratulujemy!!!

Konkurs zainspirował nas do stworzenia publikacji prezentującej najpopularniejsze i najbardziej skuteczne metody na ułożenie puzzli. Artykuł już wkrótce na naszym portalu :).

**************************************

 

Zapraszamy Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie mikołajkowym, w którym na zwycięzców czekają 3 egzemplarze wspaniałych edukacyjnych puzzli dla dzieci od księgarni turystycznej ArtTravel:
w internecie
: https://www.arttravel.pl oraz w Krakowie, przy ul. Dietla 75.

Zadanie konkursowe: Napisz, dlaczego lubisz układać puzzle i jakie są Twoje sposoby na układanie bardziej złożonych puzzlowych obrazków? (maksymalnie 7-8 zdań).

Laureatów 3 najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy puzzlami od księgarni ArtTravel:
Polska Młodego Odkrywcy, Europa Młodego Odkrywcy oraz Świat Młodego Odkrywcy

puzzlepuzzle


puzzleWięcej informacji na temat naszych nagród konkursowych znajdziesz na naszej stronie w zakładce
W WOLNEJ CHWILI
oraz na stronie księgarni ArtTravel 

Zapraszamy do zabawy!

1. Napisz odpowiedź na zadanie konkursowe.
2. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
3. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 19.11.2018-06.12.2018
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: "PUZZLE". Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków: „Konkurs mikołajowy dla Młodych Odkrywców”.

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs mikołajowy dla Młodych Odkrywców” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 19 listopada 2018 i trwa do 6 grudnia 2018 r. (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W imieniu dziecka odpowiedź może przesłać jego rodzic lub pełnoprawny opiekun.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (maks. 7-8 zdań) na temat: Napisz, dlaczego lubisz układać puzzle i jakie są Twoje sposoby na układanie bardziej złożonych puzzlowych obrazków? (maksymalnie 7-8 zdań).
Prace należy przesłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „PUZZLE".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi 3 Autorów najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis reklamacji.
12. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
13. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
15. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
16. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.