Konkurs na dobry humor

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zdradzili nam, które książki mogą być świetnym lekarstwem na kiepski nastrój.

Jury konkursu wyłoniło drogą redakcyjnego głosowania trzech laureatów, którzy otrzymują od nas nagrody.

- "Philo. Kot w drodze" wędruje do Jasia Pęczalskiego,
- "Bachor" to nagroda dla Izabeli Więcyszyn,
- "Wdowie wzgórze" prześlemy do Anny Buczek.

Gratulujemy! Zwycięzcy zostali powiadomieni o wygranej drogą mailową.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać książki autorstwa krakowskiej pisarki Katarzyny Ryrych.

Coraz dłuższe jesienne wieczory sprzyjają zagłębianiu się w dobrą lekturę, zwłaszcza, gdy działa ona jak panaceum na poprawę nastroju. Dlatego my proponujemy "Konkurs na dobry humor"!

Aby wziąć udział w konkursie, prześlij nam swoją krótką wypowiedź na temat: Książka, która poprawia nastrój
Można zaprezentować lekturę dla dorosłych lub dla dzieci - maksymalnie 10 zdań.

Autorów 3 najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy książkami autorstwa Katarzyny Ryrych. W puli nagród mamy pozycje odpowiednie dla czytelników w każdym wieku:

- "Philo. Kot w drodze" w sam raz dla młodszych miłośników dobrej lektury,
- "Bachor" - pozycja dla nastolatków,
- "Wdowie wzgórze" historia raczej już dla pełnoletnich :).

konkurs

Wszystkie książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Literatura, któremu dziękujemy za przekazanie publikacji na konkurs, a ich opisy znajdziecie w naszej Czytelni.
W odpowiedzi na zadanie konkursowe możecie wskazać, którą książką - nagrodą jesteście zainteresowani.

  • Na Wasze odpowiedzi konkursowe czekamy w terminie: 14.10.2019 – 31.10.2019.
  • Odpowiedź prześlijcie na adres: konkurs@rodzinny-kraków.
  • W temacie maila nie zapomnijcie podać hasła "HUMOR"! Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.
  • Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.

Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac - którzy otrzymają nagrodę książkową.

Zapraszamy do zabawy!
Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs na dobry humor"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs na dobry humor” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 14.10.2019 r. i trwa do 31.10.2019 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu wypowiedzi (max. 10 zdań) na temat: "Jaką powieść poleciłabyś/poleciłbyś dla dzieci, nastolatków i dorosłych na poprawę jesiennego nastroju?".  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „HUMOR".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej recenzji na portalu www.rodzinny-krakow.pl.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.