Konkurs z Cecylką

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i opowiedzieli nam o swojej ulubionej porze roku. Zdecydowanie najbardziej lubicie wiosnę i lato :)

Jury konkursu wyłoniło drogą redakcyjnego głosowania dwóch laureatów, którzy otrzymują nagrody książkowe - Słowniczek ortograficzny Cecylki Knedelek .

Gratulujemy Małgorzacie Grot i Michałowi Rutkowskiemu :)

Laureaci zostali poinformowani o zwycięstwie drogą mailową.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ortografia przysparza czasem sporo kłopotów i wątpliwości. Przydają się wówczas słowniki ortograficzne. W Konkursie z Cecylką można wygrać pięknie wydany, ilustrowany słownik od Wydawnictwa Jedność. Szczegółowy opis Słowniczka ortograficznego Cecylki Knedelek znajdziecie na stronach portalu (TU).

 

 

Konkurs z Cecylką

Zadanie konkursowe

Napisz, którą porę roku lubisz najbardziej i dlaczego (max. 10 zdań). Odpowiedź prześlij na adres konkurs@rodzinny-kraków. W temacie maila nie zapomnij podać hasła "Konkurs z Cecylką"!

Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij odpowiedź na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na maile czekamy w terminie: 21.10.2019 – 10.11.2019
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do dwóch autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("Konkurs z Cecylką") w tytule maila.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs z Cecylką"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs z Kropką” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 21.10.2019 r. i trwa do 10.11.2019 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu wypowiedzi (max. 10 zdań) na temat "Moja ulubiona pora roku".  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Konkurs z Cecylką".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej recenzji na portalu www.rodzinny-krakow.pl.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.