Konkurs z KRAKUSKIEM

Konkurs rozstrzygnięty! Dziękujemy Wam za wszystkie maile z konkursowymi pracami na temat miejsc, które najbardziej lubicie odwiedzać w Krakowie.
Nasze Jury wybrało 6 wypowiedzi konkursowych, których Autorzy otrzymają książkę od Wydawnictwa Skrzat - „Zagadki, wierszyki, ciekawostki o Krakowie. Krakusek” autorstwa Ewy Stadtmüller i Anny Chachulskiej.

Laureatami konkursu zostali:

- Mateusz Borzęcki
- Lidia Pogoda
- Anna Biały
- Piotr Kosik
- Krzysztof Stachel
- Katarzyna Bies

Serdecznie gratulujemy!!!
_____________________________________________________

Zapraszamy wszystkich Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać najnowszą książkę od Wydawnictwa Skrzat - „Zagadki, wierszyki, ciekawostki o Krakowie. Krakusek” autorstwa Ewy Stadtmüller i Anny Chachulskiej.

Ta praca znanego i lubianego krakowskiego duetu to istna kopalnia wiedzy o królewskim mieście, w którym jest tyle do zobaczenia. To zabawa, rozrywka i przygoda dla każdego, mniejszego czy większego, szperacza ciekawostek!

O książce przeczytacie na naszym portalu: KLIK oraz na stronach Wydawnictwa SKRZAT

Aby wygrać atrakcyjne nagrody, napiszcie nam o miejscach, które najbardziej lubicie odwiedzać w Krakowie lub (jeśli jesteście spoza stolicy Małopolski) o tych, które chcielibyście odwiedzić (maksymalnie 15 zdań).
Pracę należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl.

Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 6 najciekawszych prac, którzy otrzymają książkę - „Zagadki, wierszyki, ciekawostki o Krakowie. Krakusek” autorstwa Ewy Stadtmüller i Anny Chachulskiej, którą z dumą objęliśmy naszym patronatem.

konkurs

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia konkursowego jest wpisanie hasła: "KRAKUSEK" w tytule maila z przesyłaną pracą.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy do zabawy!

Na Wasze odpowiedzi konkursowe czekamy w terminie: 20.05.2020 – 20.06.2020.
Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - KONKURS Z KRAKUSKIEM

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „KONKURS Z KRAKUSKIEM” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 20.05.2020 r. i trwa do 20.06.2020 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest kierowany do dzieci, przy czym warunkiem udziału dziecka w konkursie jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”).
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na podane w treści konkursu zadanie konkursowe i przesłanie pracy na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl.
6. Jury konkursowe, w którego skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni autorów 3 najciekawszych prac, którzy otrzymają książkę - „Zagadki, wierszyki, ciekawostki o Krakowie. Krakusek” autorstwa Ewy Stadtmüller i Anny Chachulskiej od Wydawnictwa SKRZAT.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
14. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
15. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.