Konkurs z okazji Meetingu Mam w Serenadzie

serenada Konkurs rozstrzygnięty! Dziękujemy za wszystkie maile z konkursowymi wypowiedziami Mam o Waszych sposobach na odpoczynek i relaks w ciąży lub podczas opieki nad małym dzieckiem. Nasze Jury wybrało 3 odpowiedzi, których Autorki otrzymają książki „Pamiętnik ciąży – zapiski spod serca”. Laureatki konkursu poinformujemy o wygranej drogą mailową.
------------------------------------------------

Z okazji Dnia Matki, Centrum Serenada w dniach 26-27.05 przygotowało dla Mam pierwszy Mam Meeting w Serenadzie! W programie m.in.: spotkania z lekarzami, dietetykami, trenerami, stylistką oraz wiele innych atrakcji. Nie zabraknie również gwiazd! Paulina Holtz, Monika Mrozowska oraz Monika Jurczyk „OSA”  – będą opowiadać, prowadzić warsztaty, doradzać i odpowiadać na pytania nurtujące wszystkie obecne na Meetingu mamy.
Partnerem akcji jest Projekt Świadoma Mama: http://www.swiadomamama.pl
O wydarzeniu możecie przeczytać na naszym portalu.

Podczas Święta Mam w Serenadzie, odbędzie się również premiera książki „Pamiętnik ciąży – zapiski spod serca”, która łączy edukacyjne artykuły 70 lekarzy z całej Polski i część kreatywną do zapisywania wspomnień całej rodziny.

Świadoma Mama i 70 lekarzy z całej Polski stworzyło wyjątkowy album dla Ciebie i całej Rodziny, który można wygrać w naszym konkursie z okazji pierwszego Mam Meetingu w Serenadzie.

O książce i spotkaniu w Krakowie mówi Paulina Holtz - Ambasadorka Świadomej Mamy (ZOBACZ)

Konkurs dla przyszłych Mam

Aby wygrać jedną z trzech premierowych książek „Pamiętnik ciąży – zapiski spod serca” napiszcie na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl, jakie macie sprawdzone metody na relaks i odpoczynek w ciąży bądź przy opiece nad małym dzieckiem.
Autorki trzech najciekawszych wypowiedzi otrzymają książkę.

Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij swoją odpowiedź na zadanie konkursowe na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl.
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie od 18.05.2018 do 24.05.2018.
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do Autorek 3 najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: "MAMA" w tytule maila. Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści maila.
5. Nagrodę będzie można odebrać podczas Meetingu Mam w Serenadzie 26-27 maja 2018 r. lub zostanie ona wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

konkurs

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków: „Konkurs dla przyszłych Mam”

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs dla przyszłych Mam” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 18 maja 2018 i trwa do 24 maja 2018 r. (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (do 10 zdań) na temat:  "Jakie macie sprawdzone metody na relaks i odpoczynek w ciąży bądź przy opiece nad małym dzieckiem" oraz przesłanie pracy na na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie mejla należy wpisać hasło: „MAMA".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi 3 Autorki najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 2 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej odpowiedzi na portalu www.rodzinny-krakow.pl.  Publikowana odpowiedź może zostać podpisana za zgodą laureata jego imieniem i nazwiskiem lub zaproponowanym przez niego nickiem.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagrodę będzie można odebrać podczas Meetingu Mam w Serenadzie 26-27 maja 2018 r. lub zostanie ona wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.