Poznaję Świat i Kropka - konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie i ciekawe wypowiedzi. Wasze sposoby na nudę są bardzo pomysłowe i wybranie tych najciekawszych było dużym wyzwaniem.

Jury konkursu wyłoniło drogą redakcyjnego głosowania trzech laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody - najnowsze książki z serii "Poznaję świat i kropka". Gratulujemy zwycięstwa Piotrowi Bąkowskiemu, Agacie Klichowskiej i Małgosi Boguckiej!
Zwycięzcy zostali powiadomieni o wygranej drogą mailową.

________________________________________

Z  kolejnych książek popularnonaukowej serii „Poznaję Świat i Kropka!” autorstwa Rafała Klimczaka najmłodsi mogą dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o zjawiskach przyrodniczych i technicznych. Tym razem Autor wraz z Wydawnictwem Skrzat zapraszają nas w podróż po świecie genetyki. Jeśli macie ochotę sprawdzić, jakie odpowiedzi znalazła Kropka na pytanie: Czym są geny, DNA i jak telewizor gra, koniecznie sięgnijcie po najnowszą KROPKĘ, którą możecie właśnie wygrać w naszym konkursie!

kropka

Na Zwycięzców zabawy czekają 3 egzemplarze opowiadania o przygodach ciekawskiej Kropki. Wystarczy, że napiszecie, jaki jest Wasz sposób na nudę i prześlecie odpowiedź na adres podany poniżej. Powodzenia! :)

Więcej informacji o książce znajdziecie w naszej Czytelni.

Zadanie konkursowe

Napisz, jaki jest Twój sposób na nudę (max. 10 zdań). Odpowiedź prześlij na adres konkurs@rodzinny-kraków. W temacie maila nie zapomnij podać hasła "Konkurs z Kropką"!

skrzat

Zapraszamy do zabawy!

1. Wyślij odpowiedź na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
2. Na maile czekamy w terminie: 02.10.2021 – 20.10.2021
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("Konkurs z Kropką") w tytule maila.

Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - "Konkurs z Kropką"

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs z Kropką” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 02.10.2021 r. i trwa do 20.10.2021 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu wypowiedzi (max. 10 zdań) na temat "Mój sposób na nudę".  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Konkurs z Kropką".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu oraz numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.