Wakacyjna przygoda z Panem Totim - konkurs

Nasz wakacyjny konkurs z Panem Totim rozstrzygnięty! Dziękujemy za wszystkie maile z konkursowymi pracami na temat Waszych wakacyjnych przygód.
Nasze Jury wybrało 3 wypowiedzi konkursowe, których Autorzy otrzymają zestawy nagród opisane w treści konkursu.

Laureatami konkursu zostali:

- Magda Cieślik
- Łukasz Pogoda
- Anna Król

Serdecznie gratulujemy!!!

Zapraszamy wszystkich Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w konkursie, w którym można wygrać najnowszą książkę z przygodami Pana Totiego - "Pan Toti i rodzina Pyrtków" oraz zeszyt "KOLORoZADANKA Pan Toti 1", czyli manualne ćwiczenia dla przedszkolaków.

Aby wygrać atrakcyjne nagrody, napiszcie nam o swojej najciekawszej przygodzie wakacyjnej (maksymalnie 15 zdań, można dołączyć 1 zdjęcie). Pracę należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl.
Jury konkursowe wybierze Autorów/Autorki 3 najciekawszych prac, którzy otrzymają zestawy nagród: książkę z przygodami Pana Totiego "Pan Toti i rodzina Pyrtków" oraz zeszyt - "KOLORoZADANKA Pan Toti 1".  

pan toti

Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia konkursowego jest wpisanie hasła: "TOTI" w tytule maila z przesyłaną pracą.
Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Pan TOTI zaprasza do zabawy!

Na Wasze odpowiedzi konkursowe czekamy w terminie: 23.07.2019 – 15.08.2019.
Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków - Wakacyjna przygoda z Panem Totim

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Wakacyjna przygoda z Panem Totim” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 23.07.2019 r. i trwa do 15.08.2019 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest kierowany do dzieci, przy czym warunkiem udziału dziecka w konkursie jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego („Opiekuna”).
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na podane w treści konkursu zadanie konkursowe i przesłanie pracy na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Do maila z odpowiedzią konkursową można dołączyć 1 zdjęcie.
6. Jury konkursowe, w którego skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni autorów 3 najciekawszych prac, którzy otrzymają zestaw nagród: książkę z przygodami Pana Totiego "Pan Toti i rodzina Pyrtków" oraz zeszyt - "KOLORoZADANKA Pan Toti 1".
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
14. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
15. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.