Wygraj atrakcyjne nagrody w konkursie RODZINNE WYPRAWY PO POLSCE!

Nasz wakacyjny konkurs rozstrzygnięty! Dziękujemy za wszystkie maile z konkursowymi pracami na temat wrażeń z rodzinnych wycieczek po Polsce. Wybór nie był prosty, dlatego najwyżej ocenione zostały ciekawie napisane, osobiste relacje z wycieczek, zgodne (zwłaszcza co do objętości i charakteru tekstu) z wymogami regulaminu konkursu.

Nasze Jury wybrało 4 odpowiedzi, których Autorzy otrzymają zestawy nagród opisane w treści konkursu.

Laureatami konkursu zostali:
- I miejsce - Paulina Pietrzykowska-Rak
- II miejsce - Krzysztof Kaniecki
- III miejsce - Urszula Jaskierska
- IV miejsce - Aleksandra Kazimierczak

Serdecznie gratulujemy!!!

Prace konkursowe już wkrótce zostaną opublikowane na stronach naszego portalu.

----------------------------------------------------------------------

Wszystkich amatorów rodzinnych wycieczek po Polsce zachęcamy do udziału w konkursie RODZINNE WYPRAWY PO POLSCE. Atrakcyjne nagrody już czekają na zwycięzców!

Wygraj atrakcyjne nagrody w konkursie RODZINNE WYPRAWY PO POLSCEKażdego, kto chciałby podzielić się turystycznymi wrażeniami z rodzinnych wycieczek po Polsce, zachęcić do odwiedzania nieodkrytych, ale wartych poznania zakątków naszego kraju, a także do odwiedzenia miejsc znanych (lub znanych tylko wtajemniczonym), zapraszamy do udziału w konkursie RODZINNE WYPRAWY PO POLSCE.
Każdy uczestnik może przesłać 1 tekst polecający ciekawe miejsca na rodzinne wycieczki po Polsce. Liczy się ciekawa treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i atrakcje dotyczące prezentowanego miejsca. Do każdego tekstu (do 2500 znaków ze spacjami) możecie dołączyć także do 5 zdjęć związanych z opisywanym przez Was miejscem. Tekst nie może mieć charakteru artykułu reklamowego.

4 Autorów najciekawszych tekstów zostanie uhonorowanych nagrodami od Sponsorów naszego konkursu –  firmy Trefl , wydawnictwa Demart, księgarni Artravel.pl oraz Partnera konkursu Wydawnictwa Skrzat. Zwycięskie prace zostaną  także opublikowane w dziale https://www.rodzinny-krakow.pl/rodzinny-wypoczynek

Sponsorzy nagród:

Trefl Kraków

 

Dematr

 

Arttravel.pl

 

Partner konkursu:

Wydawnictwo Skrzat logo

 

Nieważne, która część naszego kraju zachwyca Was najbardziej. Ważne, żeby prezentowane miejsca były atrakcyjne pod względem turystycznym, krajoznawczym, czy też historycznym, a także były łatwo dostępne dla rodzin z dziećmi.
Czekamy na Wasze propozycje ciekawych rodzinnych wycieczek po Polsce!

Prace należy przesyłać do 10 września na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl w temacie maila wpisując hasło: RODZINNE WYPRAWY
Zapraszamy do zabawy!
1. Wyślij swoją pracę konkursową na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl.
2. Na odpowiedzi czekamy w terminie od 24.07.2018 do 10.09.2018.
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz Regulamin.
4. Zestawy nagród trafią do Autorów 4 najciekawszych prac. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: " RODZINNE WYPRAWY " w tytule maila. Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści maila.
5. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

Nagrody:

 

nagrody 1 miejceZa zajęcie 1 miejsca:

- Gry rodzinne od firmy Trefl: Sherlock, Układam stwory, Rycerze i rabusie, Kieszonkowy bystrzak

- Atlas samochodowy od Wydawnictwa Demart

- książka autorstwa Szymona Radzimierskiego - "Dziennik łowcy przygód. Etiopia. U stóp góry ognia" od Wydawnictwa Znak

- książki od Wydawnictwa Skrzat: "Tajemnica krakowskich pocztówek" oraz "Tajemnica zaginionej kotki" autorstwa Beaty Sarnowskiej

- książka "Spod zamarzniętych powiek" autorstwa Adama Bieleckiego, ufundowana przez księgarnię Arttravel.pl (ul.  Dietla 75 , Kraków)

- torba bawełniana z logo portalu Rodzinny Kraków

 

 

nagrody za 2 miejsceZa zajęcie 2 miejsca:

- Gry rodzinne od firmy Trefl: Wirus, Gra o Tort

- Atlas samochodowy od Wydawnictwa Demart

- książki od Wydawnictwa Skrzat: "Tajemnica krakowskich pocztówek" oraz "Tajemnica zaginionej kotki" autorstwa Beaty Sarnowskiej

książka "Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście" autorstwa Dariusza Kortki i  Marcina Pietraszewskiego, ufundowana przez księgarnię Arttravel.pl (ul.  Dietla 75 , Kraków)

- torba bawełniana z logo portalu Rodzinny Kraków

 

 

 

 

nagrody za zajęcie 3 miejscaZa zajęcie 3 miejsca:

- Gry rodzinne od firmy Trefl: Kraina zagadek, Trefle

- Atlas samochodowy od Wydawnictwa Demart

- książka od Wydawnictwa Skrzat: "Tajemnica zaginionej kotki" autorstwa Beaty Sarnowskiej

- torba bawełniana z logo portalu Rodzinny Kraków

 

 

 

 

nagrody za zajęcie 4 miejscaZa zajęcie 4 miejsca:

- Gry rodzinne od firmy Trefl: Widzę kształty, Bystre główki

- Atlas samochodowy od Wydawnictwa Demart

- książka od Wydawnictwa Skrzat: "Tajemnica krakowskich pocztówek" autorstwa Beaty Sarnowskiej

- torba bawełniana z logo portalu Rodzinny Kraków

 

 

 

 

 

Patroni medialni konkursu:

 

http://www.rodzina.pttk.pl/ www.rodzina.pttk.pl

 

 


 

Trasa dla bobasawww.trasadlabobasa.pl

 

 

 

 

kogiswww.kogis.pl

 

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków:
„RODZINNE WYPRAWY PO POLSCE”.

Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „RODZINNE WYPRAWY PO POLSCE.” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 24 lipca 2018 i trwa do 10 września 2018 r. (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu tekstu polecającego ciekawe miejsca na rodzinne wycieczki po Polsce. Do każdego tekstu (do 2500 znaków ze spacjami) można dołączyć także do 5 zdjęć związanych z opisywanym miejscem. Praca nie może mieć charakteru artykułu reklamowego.
Prace należy przesłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „RODZINNE WYPRAWY".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi 4 Autorów najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz zgody na publikację przesłanej odpowiedzi na portalu www.rodzinny-krakow.pl. Publikowana odpowiedź może zostać podpisana za zgodą laureata jego imieniem i nazwiskiem lub zaproponowanym przez niego nickiem.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis reklamacji.
12. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
13. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
15. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
16. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.