Wygraj najnowszą książkę z serii „Poznaję świat i kropka!”

Wygraj najnowszą książkę z serii „Poznaję świat i kropka!” Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie! Otrzymaliśmy od Was bardzo dużo mejli. Nie było łatwo wybrać laureatów :) Po burzliwych naradach zdecydowaliśmy przyznać nagrody:

Andrzejowi (miłośnikowi książek historycznych :)
Karolinie - niech moc magicznych literek będzie z Tobą :)
Wojtkowi - bardzo nas wzruszyłeś...

Gratulujemy!

Laureaci zostali powiadomieni o zwycięstwie drogą mejlową.

 

Jeśli już wiecie, jak się dźwięk w powietrzu niesie i po co grzyby rosną w lesie, czas dowiedzieć się, po co mszyce głaszcze mrówka i czy może grzać lodówka ... A pomoże wam w tym kolejna część serii „Poznaję świat i kropka!” autorstwa Rafała Klimczaka, którą możecie wygrać w naszym nowym Konkursie.
Mamy dla Was 3 egzemplarze książki :)

Kropka zaprasza do zabawy!

Pytanie konkursowe: Dlaczego lubisz czytać książki?

Odpowiedź (max. 10 zdań) prześlij na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl.
Na odpowiedzi czekamy w terminie: 05.06.2018 – 19.06.2018.


Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.  Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi.
Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie nazwy konkursu ("Kropka") w tytule mejla. Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 05.06.2018 i trwa do 19.06.2018 (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.rodzinny-krakow.pl.
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest odpowiedzenie na pytanie konkursowe. Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie mejla należy wpisać hasło: „Kropka".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych wypowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mejl z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje niezgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.