Warsztaty wokalno – aktorskie

„Teatrzyk przy mikrofonie”, czyli piosenka aktorska dla każdego

Warsztatów wokalno – aktorskie

Piosenka aktorska wymaga odpowiedniej interpretacji tekstu, wykorzystuje, obok muzycznych, aktorskie środki wyrazu.  
Dlatego też w czasie warsztatów wokalno – aktorskich będziemy pracować nad emisją głosu, artykulacją, wyrazem aktorskim.
Zajęcia prowadzi aktorka Teatru Stu, laureatka Grand Prix Piosenki Francuskiej i Nagrody Dziennikarzy na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej – Iwona Konieczkowska.