Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa

Gdzie

ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 1
Kraków

Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa (KZSzB) o uprawnieniach szkoły publicznej jest jedyną tego typu szkołą w Polsce.
Nadzór nad działalnością edukacyjną Szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

Zajęcia baletowe dla dzieci i młodzieży w Krakowie

Nauka w Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej trwa dziewięć lat. Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowego tancerza i mogą uzyskać dyplom państwowy.

Szkoła Baletowa

Warunki podjęcia nauki:

♦ znajdowanie przyjemności w tańcu
♦  fantazja ruchów
♦  gibkość
♦  dobra aparycja
♦  muzykalność
♦  sprawność fizyczna
♦  zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole baletowej

Zasady naboru do Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej

szkoła BaletowaWarunki przyjęcia dziecka do szkoły (klasa zerowa i I):
♦  do klasy zerowej przyjmowane są dzieci w wieku 8 lat (II-III klasa szkoły podstawowej)
♦  do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku 8-9 lat (III-IV klasa szkoły podstawowej), nie więcej jednak niż 13 lat
♦  udział dziecka w przeglądzie przeprowadzonym przez pedagogów Szkoły, który ma na celu ocenę przydatności artystycznej, fizycznej i sprawdzenie muzykalności. Przegląd odbywa się w każdy czwartek o godz. 18.00 w siedzibie Szkoły – po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu
przeprowadzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka rozmowy z Dyrektorem Szkoły lub jego pełnomocnikiem złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Zakwalifikowanie dziecka do grona uczniów Szkoły odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po konsultacji z komisją i na podstawie protokołów z przeglądu.

Warunki przyjęcia uczniów do klas starszych:
♦  przyjmowane są osoby w wieku nie przekraczającym 21 lat
♦  udział w przeglądzie oceniającym stopień zaawansowania wiedzy i umiejętności
♦  dostarczenie dokumentów dotyczących dotychczasowego przebiegu nauki w zakresie przedmiotów artystycznych
♦  rozmowa z Dyrektorem Szkoły
♦  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
Zakwalifikowanie dziecka do grona uczniów Szkoły odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po konsultacji z komisją i na podstawie protokołów z przeglądu.

Krakowska Szkoła Baletowa

Mała Szkoła Baletowa

Przy Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej działa Mała Szkoła Baletowa, która oferuje zajęcia dla dzieci od lat 4. Głównym celem jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole baletowej. Dzieci występują także w spektaklach Małego Teatru Muzyczno – Baletowego.

Celem zajęć jest:
♦  wyrobienie u dzieci nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała,
♦  poprawa sprawności fizycznej,
♦  rozwinięcie poprawnej koordynacji ruchowej, muzykalności, wyrazu,
♦  nauka zapamiętania tańca – poprzez zapoznanie z prostymi elementami tanecznymi, a następnie z krótkimi kombinacjami z nich złożonych,
♦  wyrobienie nawyku zespołowego działania i sprawnego poruszania się w przestrzeni (umiejętność zachowania równych odległości i utrzymania rysunku tańca).

Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa

W programie:
♦  podstawy tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego, współczesnego, historycznego,
♦  zajęcia rytmiczno – taneczne,
♦  gimnastyka rozciągająco – uzupełniająca (technika „barre au sol”),
♦  zasady prawidłowego oddychania w tańcu,
♦  zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Dzieci z Małej Szkoły Baletowej biorą udział we wszystkich warsztatach, spotkaniach międzynarodowych, występach organizowanych przez KZSzB. Występują też z uczniami KZSzB w Małym Teatrze Muzyczno-Baletowym.
Mali tancerze mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności m.in. w Teatrze „Groteska”, Teatrze Ludowym, PWST, NCK, Centrum Kultury Katolickiej.

Szczegóły i harmonogram zajęć są dostępne na stronie KZSzB: szkolabaletowa.art.pl