SIEMACHA Spot

SIEMACHA Spot to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7 lat do ukończenia szkoły średniej.

Każda placówka składa się z nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowni, w których młody człowiek może zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania i talenty, uczyć się życia z innymi.

zajęcia kraków

Każdy jest istotną częścią społeczności placówki, w której najważniejsze są więzi, otwarta komunikacja i wspólna praca. Ma wpływ na tworzone zasady, zdarzenia i ofertę zajęć. Uznając ogromną wartość wychowania rówieśniczego SIEMACHA Spot przygotowuje młodych ludzi do dorosłego życia dając im możliwości rozwoju, ale i pokazując, jak skutecznie z tych możliwości korzystać. Wszystkie zajęcia dla wychowanków są nieodpłatne, ale nie są za darmo. Praca nad sobą, aktywność, systematyczność, zaangażowanie w życie SIEMACHA Spot jest odpowiedzią na nieocenioną wartość przyjaźni, bogatą ofertę zajęć, wyjazdy podczas wakacji i ferii. SIEMACHA Spot dba o wysoką jakość wyposażenia placówek, oferowanych zajęć, zatrudnionej kadry.

Placówki Siemacha w Krakowie

SIEMACHA Spot
ul. Długa 42
31-146 Kraków
T +48 12 632 62 51
E dluga@siemachaspot.pl
pn-pt: 13:00 - 20:00

SIEMACHA Spot
ul. Na Kozłówce 25
30-644 Kraków
T +48 12 658 26 25
E kozlowek@siemachaspot.pl
pn-pt: 13:00 - 20:00

SIEMACHA Spot
ul. Mogilska 58
31-546 Kraków
T +48 12 638 02 63
E mogilska@siemachaspot.pl
pn-pt: 13:00 - 20:00

SIEMACHA Spot
ul. Ptaszyckiego 6

31-979 Kraków
M +48 662 223 799
T +48 12 682 11 60
E ptaszyckiego@siemachaspot.pl
pn-pt: 13:00-20:00

SIEMACHA Spot Bonark City Center
ul. Kamieńskiego 11
30-644 Kraków
T +48 12 298 63 75
E bonarka@siemachaspot.pl
pn-pt: 14:00-21:00

Szczegóły: https://siemacha.org.pl/pl/p/siemacha-spot