Oferta Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na rok kulturalno-oświatowy 2018/2019

ZMIANA CZASU LETNIEGO NA CZAS KULTURY

czyli oferta Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
na rok kulturalno-oświatowy 2018/2019

Pierwszy wrześniowy dzwonek w szkołach to znak, że po okresie wakacyjnej beztroski niemal wszyscy wracają do codziennego rytmu dnia, wyznaczanego obowiązkami szkolnymi, zawodowymi i rodzinnymi. Dla klubów, wchodzących w skład Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta to sygnał, że pora przestawić się z czasu letniego, wypełnionego organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście, na CZAS KULTURY – różnorodnej oferty stałych zajęć artystycznych, ruchowych, muzycznych i edukacyjnych, skierowanych do każdego mieszkańca.
Oferta Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na rok kulturalno-oświatowy 2018/2019W przygotowanej ofercie znalazły się zajęcia, cieszące się dużą popularnością wśród nowohucian, jak również nowe propozycje, będące odpowiedzią na zgłaszane przez bywalców klubów sugestie. To znak, że te funkcjonujące od lat na kulturalnej mapie Krakowa punkty wrosły na stałe w krajobraz nowohuckich osiedli, stanowią niezmiennie ważne ośrodki życia lokalnych społeczności, zmieniają się i rozwijają wraz z uczestnikami zajęć.
Informując o propozycjach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na kolejny rok szkolny, nie sposób pominąć faktu rozpoczęcia działalności przez nowy Klub. Już w październiku tego roku mieszkańcy Krakowa, zwłaszcza osiedla Kantorowice i okolic, będą mogli skorzystać z oferty Klubu Zakole, mieszczącego się w nowo wybudowanym budynku, zaprojektowanym w energooszczędnej i przyjaznej środowisku technologii domu pasywnego. Kierownikiem nowego Klubu został Jarosław Szwec – aktor teatralny i telewizyjny, od dziesięcioleci związany z Nową Hutą i miejscowym Teatrem Ludowym. Zakole to już trzynasty klub, działający w ramach Ośrodka.

Zajęcia dla dzieci  dorosłych

Oferta na rok kulturalno-oświatowy 2018/2019 to szereg wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw, spotkań i zabaw. To przede wszystkim ponad 130 stałych zajęć, adresowanych do dzieci w różnym wieku, młodzieży, dorosłych i seniorów, a także całych rodzin. Wśród nich na wyróżnienie zasługują zajęcia, realizowane w ramach Klubu Rodziców – finansowanej przez Miasto Kraków inicjatywy skierowanej do rodzin. Od kilku lat działa ona z powodzeniem w czterech klubach Ośrodka (Dukat, Karino, 303, Jędruś). Klub Rodziców zacznie także działać w Klubie Zakole.
Stale aktualizowane informacje na temat wydarzeń w tętniących życiem klubach znaleźć można na stronie www.krakownh.pl - wykaz zajęć stałych znajduje się w zakładce „Zajęcia”. Bogate źródło informacji o działalności Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta stanowi też – w czasach powszechnego korzystania z mediów społecznościowych – strona prowadzona na Facebooku.

KONTAKT:
Dział Imprez i Promocji
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
tel. 12 644 68 10 wew. 23 imprezy@krakownh.pl

http://krakownh.pl/