Gabinet logopedyczny i edukacyjny LOGOGLOBAL w Krakowie

Kategoria

Gabinet  LOGOGLOBAL w Krakowie prowadzi diagnozę i terapię wad wymowy z wykorzystaniem terapii miofunkcjonalnej, diagnozę i terapię neurologopedyczną zaburzeń mowy i komunikacji, w tym dorosłych po przebytych chorobach neurologicznych, udarach, urazach, treningi słuchowe dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej i  przetwarzania słuchowego, z wykorzystaniem programu terapeutycznego  mTalent  Pakiet Ekspert, naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

gabinet kraków
Opieką i wsparciem obejmuje też dzieci przybyłe z emigracji, również dzieci dwujęzyczne.
Z uwagi na to, że mowa jest umiejętnością polisensoryczną (wielozmysłową), a jej rozwój uzależniony jest od ogólnego funkcjonowania i aktywności dziecka, w procesie terapii i wspomagania rozwoju mowy preferowane jest całościowe podejście aktywizujące różne sprawności, zmysły oraz procesy poznawcze (motorykę dużą i  małą, słuch, wzrok, myślenie przyczynowo-skutkowe i twórcze, uwagę, pamięć) z wykorzystaniem metody terapii ręki, logorytmiki,  sensoplastyki, wczesnej nauki czytania,  gestów obrazujących ruchy artykulatorów.
Prowadzone są też zajęcia wspierające edukację domową i szkolną dzieci w młodszym wieku szkolnym, w tym rozwijające uzdolnienia, doskonalące kompetencje językowe, matematyczne i twórcze.

Szczegółowa oferta usług logopedycznych, neurologopedycznych i edukacyjnych.:

•    diagnoza i terapia logopedyczna
•    diagnoza i terapia neurologopedyczna
•    wczesne wspomaganie rozwoju mowy
•    logopedia dla dzieci dwujęzycznych i obcokrajowców
•    wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
•    treningi słuchowe z mTalent Pakiet Ekspert
•    zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej
•    kreatywna matematyka z kostki, klocka i grosika
•    gry i zabawy z tabliczką mnożenia
•    zajęcia na zamówienie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

www.logoglobal.pl
logoglobal@wp.pl
tel. 600 477 476

Gabinet czynny od poniedziałku do soboty po wcześniejszej rejestracji.
Gabinet  LOGOGLOBAL

ul. Wrocławska 66/D
30 -017 Kraków
blok nr 66, kl. IV, parter