Poradnia Logopedyczna w Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika

Kategoria

 Nowa Poradnia Logopedyczna w Szpitalu Dziecięcym im św. LudwikaPoradnia Logopedyczna w Krakowie

Mowa jest jedną z najważniejszych form aktywności ludzkiej, dzięki niej człowiek potrafi komunikować się ze społeczeństwem. Niestety spora część dzieci ma obecnie duże problemy z poprawnym używaniem systemu językowego.

Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań wynika, że ok. 10 proc. uczniów może mieć dysleksję, niestety liczba ta ciągle rośnie. Z powodu bardzo wysokiego wskaźnika dyslektyków i dysgrafów w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kraków został nazwany „zagłębiem uczniów z dysfunkcjami”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Szpital Dziecięcy im św. Ludwika serdecznie zaprasza do Poradni Logopedycznej.

Poradnia działa w ramach kontraktu z NFZ, dzieci rejestrowane i przyjmowane są na podstawie skierowania i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Porada logopedyczna zawiera:

•    kompleksowe badanie oraz poradę logopedyczną
•    terapię wad wymowy
•    terapię zaburzeń mowy i komunikacji
•    profilaktykę i terapię dysleksji
•    naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Zajęcia obejmują pracę terapeutyczną z dzieckiem oraz konsultację z rodzicami. W czasie rozmowy z rodzicami terapeuta omawia zajęcia, przekazuje zalecenia do pracy w domu, odpowiada na pytania rodziców dotyczące problemu i procesu terapeutycznego ich dziecka.

REJESTRACJA TELEFONICZNA DO PORADNI W GODZ. 8.00-17.00 (PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK)

TEL. (12) 619 86 15 LUB  (12) 619 86 53

Oświadczenie wymagane przy rejestracji dziecka możliwe do pobrania na stronie szpitala: http://www.dzieciecyszpital.pl

PORADNIA MIEŚCI SIĘ W NOWYM PAWILONIE UL. STRZELECKA 2A