Żłobki samorządowe w Krakowie

Miasto Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, w których znajduje się około 2 065 miejsc. 

Żłobki samorządowe są placówkami, w których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

Wykaz żłobków publicznych na terenie Krakowa nadzorowanych przez Urząd Miasta Krakowa można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

http://bip.krakow.pl/?id=9753