Chatka Małolatka

Gdzie

ul. Reymonta 18
Kraków

Zajecia dla dzieci


Chatka Małolatka – ZapisyChatka Małolatka – Zapisy

Chatka Małolatka zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia o profilu artystycznym
z elementami pedagogiki Montessori realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie. Program ma
na celu umożliwienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci poprzez:
zajęcia plastyczne
origami
elementy arteterapii
zajęcia umuzykalniające
zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryki
język angielski
zajęcia gimnastyczno-ruchowe
zajęcia z elementami pedagogiki M. Montessori
zabawy rozwijające społecznie
wycieczki edukacyjne
A wszystko to z ogromną dozą uśmiechu i radości !

Kontakt:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM HARCERZA”
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
tel/fax 12 637 37 61, 12 637 59 35
strona www: www.mdk-dh.krakow.pl
e-mail: astefanska@mdk-dh.krakow.pl