Gimnastyka dla malucha

 Gimnastyka dla maluchaWiele mówi się o ruchu i jego pozytywnym wpływie na nasze zdrowie i samopoczucie psychofizyczne. Panie uczęszczają do klubów fitness, panowie na siłownie, a jakie zajęcia ruchowe warto zaproponować dzieciom?

Na pytania związane z tym tematem spróbujemy odpowiedzieć wraz z Karoliną Bryl, instruktorką ćwiczeń gimnastycznych i tańca współczesnego.

Prowadzi Pani zajęcia rytmiczno-taneczne, gimnastyki korekcyjnej oraz naukę tańca dla dzieci w wieku przedszkolnym. Co sprawiło, że zainteresowała się Pani  właśnie taką działalnością?

Praca z dziećmi daje ogromną satysfakcję i dostarcza dużo radości.  Zajęcia z maluchami zawsze wymagają pełnego zaangażowania, pilnej pracy i refleksji, ale jednocześnie wyzwalają ogromny potencjał. Dzieci to najwspanialszy skarb, to nasza przyszłość. Od tego jak je ukształtujemy zależeć będzie fizyczne, ale i psychiczne zdrowie narodu.

Prócz tego, iż praca z dziećmi jest przyjemna, jest ona również odpowiedzialna. Nauczyciel powinien mieć odpowiednie kwalifikacje.

Niewątpliwie zgadzam się z tym. Jestem tancerką oraz kwalifikowaną instruktorką tańca współczesnego. Wykształcenie zdobywałam
na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie ukończyłam specjalizacje Odnowa Psychosomatyczna. Tam też zdobyłam uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej. Studiowałam również w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach na kierunku taniec. Uczestniczyłam w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach z zakresu tańca, gimnastyki prozdrowotnej, gimnastyki korekcyjnej i innych.

Rozumiem, że studia oraz szkolenia pomogły Pani w podjęciu tego typu działalności.

Tak, moje dotychczasowe wykształcenie niewątpliwie pomaga w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Od wielu lat prowadzę gimnastykę dla różnych grup wiekowych. A dzieci to grupa najbardziej wymagająca.

Jak długo pracuje Pani z dziećmi?

Pracę z dziećmi rozpoczęłam już w 2003 roku, jako instruktorka tańca współczesnego. Od 2007 roku w mojej ofercie znajdują się także inne zajęcia dla najmłodszych, tj. Gimnastyka Korekcyjna, Rytmika, Taniec, Ruch Rozwijający wg metody Weroniki Sherborne, czy Ruch Kreatywny. Od 2007 roku współpracuję również z wieloma krakowskimi przedszkolami i placówkami oświatowymi. Gimnastyka Korekcyjna, Rytmika, Taniec to pojęcia w większości znane.

Czy może Pani opisać, na czym polegają zajęcia Ruchu Rozwijającego oraz Ruchu Kreatywnego?

Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne to metoda pedagogiczno–psychologiczna, której ideą jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju dziecka. Założeniem metody jest teoria, że ruch jest podstawową i naturalną potrzebą człowieka oraz niewerbalnym środkiem porozumiewania się. Najważniejszymi elementami w tej metodzie są ruch i kontakt fizyczny.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych. Dzięki temu budzi się w nim zaufanie do siebie, zyskuje ono poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicząc w zajęciach dziecko będzie mogło rozwijać się, dawać upust swojej wyobraźni, emocji i ekspresji.

W każdym człowieku, a szczególnie wśród najmłodszych, tkwi potrzeba wypowiadania się swoim ciałem, przełożenia emocji na ruch. Takim ruchem jest ruch kreatywny. Jego cechami są: spontaniczność, kreatywność i swoboda. Nie zmuszamy dzieci do niczego i niczego im nie narzucamy, a rolą nauczyciela jest dbanie o bezpieczeństwo oraz umiejętne i dyskretne kierowanie ćwiczeniami. Dzięki obserwacji uczniów poruszających się w sposób spontaniczny, możemy tak ukierunkować ich ruch, aby wyzwolić w najmłodszych to, co najlepsze! Kreatywność dzieci jest ogromna, a czasem wręcz zaskakująca.

Czy Pani zdaniem gimnastyka dla przedszkolaków ma znaczący wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci?

Uczestnictwo w zajęciach gimnastyki uczy dobrych nawyków ruchowych, gwarantuje dzieciom rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej oraz tzw. motoryczności (wpływa na prawidłową sylwetkę, koordynację, orientację przestrzenną, estetykę ruchów, zwinność, wytrzymałość i gibkość). Ponadto kształtuje dodatnie cechy charakteru, czyli cierpliwość, wytrwałość, odwagę, samodzielność, przestrzeganie ładu i porządku, współdziałanie w grupie, odpowiedzialność za drugą osobę i całą grupę, odporność psychiczną.

Gimnastyka sprawia dużo radości, daje możliwość rozwijania pamięci, myślenia dziecka, spostrzegawczości, orientacji, podzielności uwagi, kreatywności, wyobraźni, inteligencji twórczej i aktywności, a nawet umuzykalnienia. Gimnastyka sprawia dzieciom dużo radości i uczy dobrych nawyków ruchowych, tj. prawidłowej postawy ciała, właściwego siedzenia i chodzenia. Ponadto zachęca dzieci do zdrowego wysiłku.

W trakcie zajęć realizujemy cele takie, jak zapobieganie powstawaniu wad postawy, korygowanie zaburzeń statyki ciała, nabywanie odpowiedniej sprawności fizycznej, podczas gier i zabaw ruchowych, które w ciekawy i bezpieczny sposób łączą beztroską zabawę z nauką.

Od jakiego wieku dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, które Pani prowadzi?

W moich zajęciach biorą udział najmłodsze dzieci, które są w przedszkolach. Zdarza się, że na sali są już dwuletnie maluchy!
To niesamowite, że aż tak małe dzieci trenują. Czy zajęcia gimnastyczne są dla nich w pełni bezpieczne? Ćwiczenia na zajęcia dostosowuję do wieku i możliwości grupy. Są one całkowicie bezpieczne dla młodych uczestników. Ważne jest jednak, by placówka posiadała odpowiednią przestrzeń do zajęć.

Czy zdarzają się przeciwwskazania do ćwiczeń?

Jeśli chodzi o przeciwskazania to takowych nie ma. W przypadku, gdy dzieci mają jakieś zdiagnozowane trudności, czy problemy, dobrze jest, gdy placówka lub rodzice zadbają o współpracę między lekarzem, a osobą, która prowadzi zajęcia. Z mojej praktyki wynika, że taka współpraca daje dużo korzyści dla dziecka. Zajęcia jakie Pani prowadzi są niezmiernie potrzebne przedszkolakom i praktycznie wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w nich.

Na koniec, czy może Pani przywołać ciekawą sytuację, jaka pojawiła się na zajęciach?

Szczerze mówiąc takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Tak już jest, gdy pracujemy z maluchami. Najbardziej podobają mi się zdarzenia, gdy sprawdza się powiedzenie: „uczeń przerasta mistrza”. Kiedy mnie, jako nauczycielce zdarza się popełnić gafę i zapomnę o którymś z ćwiczeń, dzieci pamiętają i poprawiają mnie. Takie sytuacje mobilizują, ponieważ udowadniają, że moja nauka nie trafia „w las”. Najważniejsze i najbardziej motywujące jest to, gdy widać efekty. Kiedy uczę czegoś, przez kilka miesięcy i nic nie wychodzi, a tu nagle, niespodziewanie na któryś zajęciach udaje się! Widać wtedy zadowolenie dzieci, uśmiechy na ich twarzach i radość. Te sytuacje sprawiają, że naprawdę chce się pracować i czekać na kolejne małe-wielkie kroczki!

Rozmowa przeprowadzona z mgr Karoliną Bryl, specjalistą odnowy psychosomatycznej i psychoterapeuta DMT w trakcie szkolenia, aktywnie pracującą jako instruktor OPS i kinezygerontoprofilaktyki oraz fitness, Pilates i form Body&Mind. Prowadzi warsztaty w zakresie rozwoju osobistego oraz pracy z ciałem. Od 3 lat prowadzi własną firmę zajmującą się odnową biologiczną i psychiczną a także prowadzeniem zajęć dla dzieci: rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, ruch kreatywny i metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.  Miłośniczka  pracy z ciałem i tańca (absolwentka pierwszych w Polsce studiów na kierunku Taniec i kwalifikowany instruktor tańca współczesnego), prywatnie zapalona motocyklistka.