Gimnazjalista 2018 – jaki jest? Co go czeka?

Ponad 349 tys. gimnazjalistów przystąpiło w tym roku do trzydniowych zmagań z egzaminem gimnazjalnym 2018. Między 18 a 20 kwietnia młodzież w całej Polsce zmierzyła się z pytaniami z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego. Już za rok do “małej matury” uczniowie podejdą po raz ostatni – jak wiadomo, trwa proces wygaszania gimnazjów. To dobry moment na zastanowienie się kim jest współczesny gimnazjalista. Zapytaliśmy nauczycieli i pedagogów szkół STO jak uczniowie przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego, jak radzą sobie ze stresem i czy powszechność Internetu rozprasza, czy stymuluje proces uczenia się?

Pokolenie “Z” nazywane również generacją multitaskingu (z ang.: wielozadaniowy) nie zna świata bez nowych technologii. Szybka cyfryzacja oraz digitalizacja rzeczywistości, szeroki dostęp i powszechność Internetu sprawiają, że tradycyjne metody nauczania zdają się powoli odchodzić do lamusa.
- Jest to proces nieodwracalny – mówi Beata Żak-Murawska, pedagog ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie. - Szkoła, żeby być atrakcyjną dla młodzieży, musi uwzględnić nowe technologie.

gimnazja

Szkoła, internet i... stres

Uczniowie chętnie korzystają z zasobów sieci, przygotowując materiały na lekcje, ucząc się do sprawdzianu czy egzaminu. Jak podkreślają nauczyciele, internet korzystnie wpływa na proces zdobywania wiedzy, oczywiście pod warunkiem, że znalezione w sieci informacje są użytkowane w sposób kreatywny, nie odtwórczy. Zaznaczają, że ważne jest, by uczniowie pracowali samodzielnie, świadomie wykorzystując możliwości jakie dają nowe media. Szybki obieg informacji w Internecie znacznie usprawnił komunikację. Korzystają na tym nauczyciele, rodzice i uczniowie. Jednak wirtualny świat ma też swoją ciemną stronę. Coraz częściej mówi się o problemach młodzieży z relacjami z innymi osobami w świecie niezapośredniczonym przez ekran smartfona. Być może właśnie dlatego obserwuje się mniejszą tolerancję na stres wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak podkreśla Beata Żak-Murawska ー Oczywiście nie ma jednego obrazu gimnazjalisty, to są bardzo różni ludzie, ale to co daje się zauważyć w porównaniu z poprzednimi rocznikami, to mniejsza odporność psychiczna. Częściej niż w ubiegłych latach wśród młodzieży występują fobie szkolne, społeczne, depresja czy zachowania autodestruktywne. Dlatego tak ważne jest, by nauczyciele i pedagodzy nie pozostawali obojętni na niepokojące sygnały ze strony młodych ludzi.
Szkoły starają się wychodzić naprzeciw potrzebom, na przykład organizując cykliczne warsztaty radzenia sobie ze stresem. Bardzo ważny jest bezpośredni kontakt oraz indywidualne podejście do ucznia.

W szkołach organizowane są warsztaty z doradztwa zawodowego, które pomagają uczniom w kształtowaniu preferencji zawodowych. Jak podkreśla Ewa Grącka, nauczycielka chemii i wychhowawczyni III klasy Społecznego Gimnazjum nr 27 STO – Rzadko zdarza się, że uczeń wie, co chciałby robić w przyszłości. Wybierając drogę dalszego kształcenia, gimnazjaliści często kierują się swoimi zainteresowaniami, rankingiem szkół lub idą tam, gdzie większość koleżanek czy kolegów z klasy. Ostatnio wielu uczniów myśli o zdawaniu matury międzynarodowej.

Jak wyglądają przygotowania do egzaminu?

- Z mojego przedmiotu w trakcie roku szkolnego powtarzam materiał z lat poprzednich oraz robię sprawdziany  z każdego działu klasu I do III. W kwietniu tworzone są bloki powtórzeniowe z poszczególnych przedmiotów - mówi Ewa Grącka. Ponadto podkreśla, że gimnazjaliści rozwiązują co najmniej cztery próbne arkusze egzaminacyjne, a dla osób, które potrzebują wsparcia merytorycznego, organizowane są zajęcia wyrównawcze. Największy niepokój wśród uczniów wzbudza - tradycyjnie już, część przyrodnicza, czyli chemia, biologia i fizyka.

Wszystkim gimnazjalistom życzymy wysokich wyników i połamania piór!

O STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje od 1987 roku, pierwsze szkoły powstały w 1989 roku. Stowarzyszenie szybko zyskało sympatię i uznanie wśród wychowanków jak i rodziców. Dziś STO prowadzi ponad 150 szkół, w których uczy się 13 tys. uczniów, a zatrudnionych jest 2,5 tys. osób.

Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia; są to zasady na tyle ogólne, że ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, że mogą być podstawą tworzenia prawdziwej wspólnoty obywatelskiej.