Rok szkolny 2020/2021 - harmonogram, terminy, dni wolne

Jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021 w czasie pandemii, dziś trudno przewidzieć. Wiadomo na razie, że rozpoczyna się konwencjonalnie, czyli stacjonarnie. Kiedy wypadają dni wolne od szkoły, święta, ferie zimowe i wakacje? Sprawdźcie, poniżej zebraliśmy dla Was najważniejsze wytyczne, informacje i terminy obowiązujące w tym wyjątkowym roku szkolnym 2020/2021.

szkoła

Nowy rok szkolny 2020/21 rozpocznie się we wtorek, 1 września. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami lekcje będą odbywać się w szkole, nie zaś zdalnie, tak jak miało to miejsce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Kiedy będzie możliwe kształcenie zdalne?
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej na początku sierpnia 2020 poinformował, że odgórnie narzucone zajęcia całkowicie zdalne nie są przewidziane. Ostatnio sprecyzował jednak, że w modelu stacjonarnym można jednak wykorzystywać elementy nauki zdalnej. Wprowadzenie nauki częściowo lub całkowicie zdalnej będzie na pewno możliwe po wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego. Decyzję w sprawie zmian trybu nauczania dyrekcja szkoły będzie musiała skonsultować ze służbami sanitarnymi.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

wytyczne MEN

 

Wytyczne dla szkół i placówek

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

szkoła 2020/2021

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Zgodnie ze słowami ministra dzieci w szkole nie będą miały odgórnego obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało wersję zakładającą noszenie maseczek, jednak ostatecznie zrezygnowano z pomysłu. Nie oznacza to jednak, ze w szkole nie będzie można wprowadzić takiego wymogu. Decyzja została po prostu przerzucona na dyrektorów szkół.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Pierwszy dzień wolny od nauki wypada 11 listopada (1 listopada przypada w niedzielę).

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021 potrwa 12 dni - 2 dni dłużej niż w roku zeszłym. Rozpocznie się 23 grudnia 2020 i skończy - 31 grudnia 2020, jednak w związku z tym, że 1 stycznia wypada w piątek, uczniowie w szkołach pojawią się dopiero w poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021

18 - 31 stycznia: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
25 stycznia - 7 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie
1 - 14 lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
15 - 28 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna 2021

Przerwa Wielkanocna potrwa od 1 do 6 kwietnia. Uczniowie wrócą do szkół w środę, 7 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe dni wolne od nauki:

11 listopada 2020 (środa): Narodowe Święto Niepodległości
1 stycznia 2021 (piątek): Nowy Rok
6 stycznia 2021 (środa): Święto Trzech Króli
3 maja 2021 (poniedziałek): Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 czerwca 2021 (czwartek): Boże Ciało

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypada 25 czerwca 2021 roku. Wakacje 2021 rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2021 roku.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-zakresie-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii