Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, doświadczającym różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.

W każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 r.ż. otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie. W telefonie zaufania pracują psycholodzy i pedagodzy – konsultanci profesjonalnie przygotowani do świadczenia pomocy psychologicznej przez telefon. Uzupełnieniem oferty pomocy telefonicznej jest strona internetowa www.116111.pl, poprzez którą młode osoby mogą wysłać do konsultantów 116 111 wiadomość oraz skorzystać z bogatej bazy wiedzy.Warto porozmawiać o swoich troskach, znaleźć wsparcie w trudnych sytuacjach. Dzięki rozmowie z drugim człowiekiem często łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom, które potrzebują wsparcia, pomocy, opieki i ochrony.

Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Codziennie od 12:00 do 22:00 grupa przeszkolonych konsultantów odbiera setki telefonów od dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób, które zadzwoniły pod numer 116 111, konsultanci podejmują interdyscyplinarne interwencje, mające na celu przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa oraz im zapewnienie niezbędnej pomocy. Przez lata działania Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pomógł potrzebującym wsparcia nastolatkom i dzieciom wiele tysięcy razy.

Dzwoniąc na telefon zaufania dzieci usłyszą życzliwy głos dorosłych, którzy wysłuchają, porozmawiają, a jeśli jest potrzeba uruchomią działania interwencyjne.

Najczęściej ze 116 111 kontaktują się młodzi ludzie potrzebujący wsparcia w rozwiązaniu problemów w relacjach z najbliższymi czy rówieśnikami.

Co 7. młody człowiek kontaktujący się z Telefonem Zaufania 116 111 zgłasza problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Często tylko z konsultantami mają odwagę rozmawiać o depresji, myślach i próbach samobójczych, zaburzeniach odżywiania czy samookaleczeniach. Dzwoniący szukają także odpowiedzi na pytania związane z seksualnością i dojrzewaniem, pytają o zmiany, które zachodzą w ciele, po czym poznać, że to już czas na pierwszy raz, a także o to co zrobić, gdy ktoś zachowuje się w stosunku do nich niestosownie lub namawia do zrobienia czegoś, na co nie mają ochoty.

Co dziesiąta osoba kontaktująca się ze 116 111 szuka pomocy w związku z doświadczaniem krzywdzenia: przemocy fizycznej, emocjonalnej, zaniedbania czy wykorzystywania seksualnego.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem.

Główne działania: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży: telefoniczne i mailowe, interwencje ratujące zdrowie lub życie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

fdds

Od ponad 30 lat działa w obszarze ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 powstają w całej Europie zgodnie z decyzją KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2007/116/WE). Polska jest piątym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i młodzież uzyskały pomoc i wsparcie.

Źródło: 
https://fdds.pl/
www.116111.pl