KONKURS NA REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY I FILMOWY

Kiedy

Od:  
Do:  

Gdzie

Patronat Rodzinnego Krakowa

W UŁAMKU SEKUNDY NIEPODLEGŁA!

Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

W ułamku sekundy to konkurs na reportaż fotograficzny i filmowy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Niepodległa!”. Chcemy by wasze zdjęcia i filmy, reportaże, pokazały to wszystko, z czym wchodzimy w nowe stulecie Polski.

W UŁAMKU SEKUNDY NIEPODLEGŁA! KONKURS NA REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY I FILMOWYDo Konkursu mogą być zgłaszane fotografie lub filmy realizowane w formie reportażu​, który będzie zapisem rzeczywistości. ​ Pracując nad reportażami miejcie na uwadze, że gatunek ten daje odbiorcy „żywy opis zdarzeń i faktów, znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji”. Reportażysta to osoba, która za pomocą zdjęć lub filmu opisuje zdarzenia lub sytuacje, które spaja pewna myśl autora. Reportaż powinien mieć zwartą i mocną formę. Wybierzcie i skupcie się na określonym bohaterze, zjawisku, wydarzeniu. Wasza historia musi mieć temat. Poznajcie go i pokażcie, co z niego wynika, jakie jest tło opisywanych wydarzeń.
Kolejną edycję naszego konkursu „W ułamku sekundy" chcemy poświęcić „Niepodległej". W tym  roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach w nowych  granicach i realiach odradza się Rzeczpospolita. Był to trudny okres. Chcemy by wasze zdjęcia i filmy, reportaże, pokazały to wszystko co wesołe, smutne, poważne, dramatyczne, patetyczne.
Z czym wchodzimy w nowe stulecie Polski. Ma to być obraz tej Polski z obchodów 100-lecia, obraz Polski pełnej kontrastów, obraz Polski widziany oczami cudzoziemców, obraz Polski społecznych i politycznych konfliktów, po prostu prawdziwy obraz stuletniej Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat.  Do konkursu można zgłaszać prace zrealizowane z wykorzystaniem różnych środków technologicznych np. telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, kamery.​ ​
​Do konkursu zgłaszamy min 5, maksymalnie 8 zdjęć. Zdjęcia muszą zostać ponumerowane zgodnie z koncepcją reportażu. Reportaż filmowy nie może przekroczyć 10 minut.
Zgłoszenia są bezpłatne.
Wzięcie udziału w Konkursie odbywa się ę poprzez wysłanie Karty zgłoszenia i w przypadku reportaży filmowych linku lub pliku z filmem na adres-mailowy:  sszczepanska@mdk-dh.krakow.pl​  lub płyty DVD oraz przesłanie odbitek fotograficznych w formacie A4 drogą pocztową lub dostarczenie osobiście
do siedziby Organizatora na adres: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków  z dopiskiem Konkurs „W ułamku sekundy. Niepodległa!”.

Nagrody festiwalowe zostaną wręczone tylko autorom lub upoważnionym przez nich reprezentantom podczas uroczystego zakończenia konkursu tj. 7 marca 2019 r. Zgłoszenie filmu i zdjęć oznacza zgodę na postanowienia regulaminu Konkursu.  
Filmy lub linki do filmów oraz zdjęcie lub cykl zdjęć do Konkursu należy przesyłać wraz z dokładnie wypełnioną Kartą Filmu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019 roku.
 Nie decyduje data stempla pocztowego.
Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Organizatorów Jury (ogłoszenie wyników w dniu 1 marca 2019 roku na stronie internetowej: www.mdkdh.krakow.pl​)  
Decyzje Jury  są ostateczne i niepodważalne.
Finał Konkursu, wystawa i wręczenie nagród odbędą się w dniu 7 marca 2018 roku​ w siedzibie Organizatora.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału, przewidzianych nagród oraz karta zgłoszenia znajdują się w szczegółowym regulaminie Konkursu, na stronie internetowej Organizatora i FB.
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18
Kontakt:​
​Sylwia Szczepańska: ​sszczepanska@mdk-dh.krakow.pl​
Marta Wojaczyńska mwojaczynska@mdk-dh.krakow.pl